HỆ THỐNG VĂN BẢN
Số ký hiệu:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Số ký hiệuNgày ban hành VBLoại văn bảnTrích yếu 
26/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị Quyết hỗ trợ UBND các xã, thị trấn từ nguồn tăng thu quyền sử dụng đất năm 2021...
18/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị Quyết Về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
22/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị Quyết Về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
23/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị Quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
24/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị Quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
25/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị Quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2022
01/2021/QĐ-UBND 16/09/2021 Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Cẩm Giàng Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
01/2021/QĐ-UBND 16/09/2021 Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Cẩm Giàng Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
08/NQ-HĐND 06/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
09/NQ-HĐND 06/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022
10/NQ-HĐND 06/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021
11/NQ-HĐND 06/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
12/NQ-HĐND 06/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết về Kế hoạch đâu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2121-2025
14/NQ-HĐND 06/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-HĐND 05/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Giàng khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND 05/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Giàng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-HĐND 05/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết về số lượng, thành viên các Ban của HĐND huyện Cẩm Giàng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
04/NQ-HĐND 05/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND huyện Cẩm Giàng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
06/NQ-HĐND 05/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
07/NQ-HĐND 05/07/2021 Nghị Quyết Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên UBND huyện Cẩm Giàng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
1 2 3 4
++ THÔNG BÁO
+ Ban Tổ chức Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 1 năm 2022
+ Cẩm Đoài - xã "trắng" về ma túy
+ Nhiều người lao động Công ty Điện tử UMC hiến máu tình nguyện
+ Thêm 1 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Cao An
+ BHXH huyện triển khai dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 39111
Trước & đúng hạn: 39061
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/06/2022 07:19:27)
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Văn Miếu Mao Điền
- Đền Bia Cẩm Văn Cẩm Giàng Hải Dương
- Hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản dịch vụ công
1
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 30.12.2020
- Phat thanh 29.3.2022
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Tham gia dự thảo
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Cải cách hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 185
Hôm nay 1,134
Tháng này: 216,943
Tất cả: 2,258,396
THƯ VIỆN ẢNH