Nghiêm cấm thả diều, vật bay gần đường dây lưới điện cao áp

Hiện nay đang trong giai đoạn vào hè, việc thả diều tại một số xã trên địa bàn huyện Cẩm Giàng diễn ra khá phổ biến, trên các đường dây trung thế thường xuyên có diều mắc vào dây dẫn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân trên địa bàn và gây sự cố lưới điện trên diện rộng, đe doạ tính mạng của chính người thả diều và nhân dân.Ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến an toàn tính mạng con người và công tác quản lý vận hành của hệ thống lưới điện phục vụ cho an ninh quốc phòng, chính trị xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.