Bài tuyên truyền: “Cần nhìn nhận rõ những luận điệu xuyên tạc về ngày. Giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/04/1975.”

Cách đây 47 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Ngày 30/4 hàng năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại vui mừng hân hoan đón ngày độc lập nước nhà. Và năm nay, năm 2022 chúng ta vui mừng kỉ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1974- 30/4/2020). Chiến thắng ngày 30/4 là một mốc son chói lọi trong trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; mở ra một kỷ nguyên mới kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội để Nhân dân ta ngày càng có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc... Về ý nghĩa của chiến thắng 30/04/1975, Đại hội IV (1976) của Đảng đã khẳng định:“ Năm tháng trôi qua những thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”.

Tuy nhiên, đến ngày này hàng năm các tổ chức phản động, các phần tử cực đoan chính trị lại rêu rao những luận điệu cũ rích, lạc hậu. Cùng với sự trợ giúp của các tổ chức phản động và chiến lược diễn biến hòa bình, tần suất chống phá ngày một gia tăng, nhất là trên không gian mạng. Mục đích chính của chúng là làm nao núng tinh thần một số người dân, kích động lòng thù hận trong các thế hệ và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Các tổ chức khủng bố như Việt Tân, Triều đại Việt đã triệt để tận dụng mạng internet để tạo các luồng thông tin ngược dòng lịch sử, phủ nhận chiến thắng vĩ đại 30-4, xuyên tạc thành tựu của đất nước trong công cuộc xây dựng, đổi mới. Trên các hội nhóm Facebook, các Fanpage và kênh Youtube, chúng thường xuyên lặp lại những câu từ sáo rỗng như “30-4 là ngày quốc hận”, “Tháng tư đen”; suy diễn, đánh tráo bản chất của cuộc chiến bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta là “cuộc nội chiến”, “huynh đệ tương tàn”... Chúng moi móc các bài viết cũ từ nhiều năm trước rồi thay tiêu đề giật gân để tung lên các diễn đàn nhằm bôi nhọ, kích động. Các trang web cực đoan như Đài Á châu tự do (RFA), VOA tiếng Việt thường xuyên tổ chức các bài “phỏng vấn” những thành phần chống đối, lưu vong để hướng lái dư luận, cung cấp thông tin phiến diện, xuyên tạc nhằm lôi kéo lớp trẻ. Chúng rêu rao trên nhiều hội, nhóm nhằm làm dao động tư tưởng của thanh thiếu niên. Chúng còn xây dựng các công cụ thăm dò ý kiến trên mạng rồi dùng thủ thuật để nâng khống số người tham gia nhằm tạo niềm tin cho người đọc. Thậm chí, chúng mượn danh các bạn trẻ để bình luận, đưa ra các quan điểm trái chiều nhằm nhiễu loạn thông tin. Những thế lực thù địch ở trong và ngoài nước, những kẻ tự xưng là “người yêu nước”, “ người bất đồng chính kiến” tìm cách xuyên tạc, bóp méo giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt là lũ “cờ vàng ba sọc” vẫn chưa nguôi ngoai sự thất bại, vẫn ấp ủ hy vọng hão huyền muốn lật đổ chế độ ta, muốn trở lại làm chủ đất nước ta. Chính vì vậy, cứ mỗi dịp 30/4 chúng thường tổ chức lễ kỷ niệm ngày “quốc hận” bằng những hình thức, thủ đoạn, âm mưu và hoạt động chống phá, xuyên tạc, bóp méo sự thật về cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam với luận điệu rằng chế độ Cộng Sản đã đem quân xâm lược chế độ Việt Nam cộng hòa... thực chất là chúng muốn che lấp đi sự tàn bạo, phi nhân tính, tội ác thực dân đế quốc và bè lũ tay sai của chúng đã gây ra cho những người dân Việt Nam. Bởi sự thật những gì đã diễn ra ở miền Nam suốt 20 năm đã tự nó nói lên tất cả về cái tồn tại trong quá khứ của chính thể Việt Nam cộng hòa do Mỹ dựng lên là bù nhìn, phản động, tàn ác. Cần nhắc lại nếu cố tình quên rằng: đế quốc Mỹ đã rắp tâm phá hoại cuộc Tổng tuyển cử tháng 7/1956 theo Hiệp định Giơ-ne-vơ (ngày 21/7/1954) về lập lại hòa bình ở Đông Dương; ở miền Nam Việt Nam, Mỹ lập ra chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm với “Luật 10-59” tàn ác, lê máy chém khắp miền Nam Việt Nam; đó còn là sự tạo cớ của Hải quân Mỹ ở Vinh Bắc Bộ năm 1964 để lấy cớ leo thang đánh phá miền Bắc...

Chiến thắng 30/4/1975, Việt Nam một lần nữa chứng tỏ trước lịch sử và thế giới về một đất nước kiên cường, bất khuất với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tinh thần đó được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp nối, phát huy tinh và biến thành hành động trong quá trình đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; tạo nên một Việt Nam với cơ đồ mới, vị thế lớn, uy tín cao trên trường quốc tế. Đây là niềm tự hào của người dân Việt Nam, là sức mạnh tinh thần to lớn giúp cho Đảng và Nhân dân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tính tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với truyền thống yêu nước và quật khởi, nhân dân ta không khuất phục trước những áp bức, bất công nên đã đứng lên chiến đấu để giành lại độc lập, tự do. Về bản chất, chiến thắng 30/4 bắt nguồn từ đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, từ truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc ta mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát thành một chân lý của thời đại - Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Về mặt lịch sử, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược là sự nối tiếp của cuộc Cách mạng tháng Tám (1945), bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, ngoài ra không có một lý do nào khác.

Ngược dòng lịch sử chúng ta thấy, cuộc chiến tranh Việt Nam (theo cách gọi của phương Tây lúc bấy giờ) là một cuộc chiến tranh xâm lược do đế quốc Mỹ khởi xướng, với sự tiếp tay của ngụy quyền Sài Gòn. Trong suốt 21 năm chiến tranh, với quyết tâm chiếm bằng được miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã 5 lần thay đổi chiến lược quân sự, huy động tới nửa triệu quân cùng hàng vạn quân đồng minh làm xương sống cho hơn 1 triệu quân ngụy. Trong cuộc chiến này, Mỹ đã sử dụng tất cả những vũ khí, kỹ thuật quân sự tiên tiến nhất, kể cả hàng rào “ điện tử- Mc Namara”, pháo đài bay B52, vũ khí sinh học, hóa học hòng đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”; ngoài ra Mỹ cũng đã ném xuống Việt Nam 7,8 triệu tấn bom, đạn ( gấp hơn 3 lần số bom đạn Mỹ sử dụng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và gấp 12 lần so với chiến tranh Triều Tiên)một con số quá khủng khiếp. Hơn thế nữa, Mỹ còn rải xuống miền Nam Việt Nam 85 triệu lít chất độc hóa học Dioxin hay còn gọi là chất độc màu da cam. Hậu quả là hơn một nửa diện tích rừng của Việt Nam bị thiêu rụi và hậu quả nặng nề hơn đó đó đến nay di chứng của loại chất độc này vẫn còn ảnh hưởng trên con người và ruộng đồng. Theo thống kê của Hội nạn nhân chất độc màu da cam, Việt Nam hiện nay vẫn còn khoảng hơn 3 triệu người bị nhiễm chất độc màu da cam. Trong cuộc chiến này, Mỹ đã mất trên 58.000 binh sỹ (chết và mất | tích), tiêu tốn 676 tỷ USD đưa cuộc chiến tranh Việt Nam trở thành một trong những cuộc chiến tranh tổn thất nhiều sinh mạng và tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Để có được chiến thắng ngày 30/4 năm ấy, hơn 3 triệu đồng bào, chiến sỹ cả nước đã ngã xuống, hàng vạn làng mạc, thành thị bị san phẳng, đến nay nhiều di chứng về chất độc hóa học trên đã chuyển sang thế hệ thứ hai, thứ ba. Để giành được chiến thắng, dân tộc ta phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, xương máu và tính mạng. Gần như gia đình người Việt Nam nào cũng có đóng góp và mất mát cho cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại này. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã khép lại cánh của chủ nghĩa thực dân mới, làm tiêu tan mọi mưu đồ thâm hiểm của các thế lực thù địch nhằm thôn tính, đô hộ, ngăn cản sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Đó là kết quả của biết bao sự trải nghiệm, tích lũy của cách mạng, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam; sự hy sinh to lớn của cả dân tộc, của các thế hệ, của sức mạnh tổng hợp và tổng lực của toàn dân, toàn quân ta.

Lịch sử là thước đo của chân lý và bác bỏ mọi sự xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, vậy mà vẫn còn có những “tiếng nói” lạc lõng vẫn đang cố tình phủ nhận đi giá trị của lịch sử với động cơ, mục đích đen tối, định kiến thù địch. Tìm cách đổi trắng thay đen giữa kẻ đi xâm lược đã từng gây tội án cho dân tộc với những người đã không tiếc máu xương hy sinh vì hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Gần đây, trả lời phỏng vấn của báo chí về bộ phim tài liệu “The Vietnam War” (Chiến tranh Việt Nam), người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “ Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam mang tính chính nghĩa, phát huy được truyền thống sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, được bạn bè và nhân dân thế giới hết sức ủng hộ. Chính vì thế đã đi đến thắng lợi cuối cùng và thống nhất đất nước”. Trong cuốn Hồi ký ( Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đúc kết một trong những đặc điểm nổi bật về cuộc kháng chiến đó là:“ Cả nước đánh Pháp, đánh Mỹ, không phân biệt tiền tuyến, hậu phương. Ý chí thống nhất Tổ quốc là thế và lực mạnh trong chiến tranh. Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Chiến trường Việt Nam là một. Cả dân tộc kết thành một khối trong tình đồng bào cùng chung nòi giống Hồng Lạc, không thể chia cắt. Thù nhà nợ nước là chung của cả dân tộc...”.

Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân hai miền Nam, Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng là một cuộc chiến tranh chính nghĩa để thực hiện khát vọng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại tự do, độc lập cho toàn thế Nhân dân ta đã được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có cả những người dân tiến bộ Mỹ.

Như vậy, đại thắng mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến thắng ngày 30/4 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; mở ra kỷ nguyên mới đối với dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội để nhân dân ngày càng có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Đó mãi mãi là sự thật lịch sử vẻ vang không một ai, không một thế lực nào có thể bác bỏ hoặc xuyên tạc được. Đúng như Đại hội IV của Đảng khẳng định: “…thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Theo dòng thời gian, đất nước ngày càng phát triển về mọi mặt, nhân dân cả nước được sống trong môi trường hòa bình, được tự do mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc; các thế hệ người Việt Nam càng cảm nhận đầy đủ và sâu sắc hơn giá trị và ý nghĩa lịch sử của chiến công chói lọi này. Mặc dù, 47 năm đã trôi qua, đặc biệt là sau hơn 30 năm đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, trước tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp, đất nước gặp nhiều khó khăn, thử thách nhất là đại dịch Covid-19. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta trên nhiều mặt, nhưng với tinh thần chiến thắng 30/04, truyền thống đoàn kết, bằng quyết tâm nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đất nước vẫn vững vàng trước đại dịch, được quốc tế đánh giá là “ngọn hải đăng trong cuộc chiến chống dịch này. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế- xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Vậy mà, hiện nay, có những thiên kiến lệch lạc, những ngộ nhận, mơ hồ trong sự nhìn nhận, đánh giá sự thật lịch sử mà một số kẻ vong ơn bội nghĩa, phản bội thành quả cách mạng, phủ nhận, xuyên tạc giá trị, ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của Chiến thắng 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã viết lên những dòng chữ thiếu hiểu biết như vậy và kích động người dân biểu tình đăng tải lên mạng internet… Những bài viết đó hoàn toàn xuyên tạc, kích động, tiếp tay cho kẻ thù, ngược với trào lưu lịch sử. Chắc hẳn tác giả của những bài viết đó đã cố tình quên sự tàn bạo, phi nhân, tội ác mà thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai của chúng đã gây ra cho người dân Việt Nam. Lịch sử đã lùi xa nhưng mỗi người dân Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu Đồng bào cần mãi mãi ghi nhớ rằng: Hơn bất cứ một dân tộc nào trên thế giới, nhân dân Việt Nam luôn thiết tha với hòa bình, khát vọng tự do và hạnh phúc, không bao giờ mong muốn chiến tranh. Nhưng, vì sinh mệnh và sự tồn vong của dân tộc mà nhân dân ta buộc phải cầm súng, giương cao khẩu hiệu “Quyết chiến và Quyết thắng” . Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc là một thắng lợi của chính nghĩa, đem lại độc lập, tự do thật sự cho nhân dân, đồng thời xóa bỏ một trật tự “bù nhìn” đã lỗi thời. Có được hòa bình như ngày hôm nay, dân tộc ta đã phải trả bằng mồ hôi, nước mắt, xương, máu, và cả tính mạng con người nên chúng ta rất thấm thía giá trị này. Ai đó, vì bất cứ lý do gì, gây mất ổn định, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam là có tội với đất nước, với anh linh của hàng triệu đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chính vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta phải giữ vững lập trường tư tưởng, không nghe những luận điệu tuyên truyền sai trái và sự xúi giục, kích động của các thế lực thù địch, phần tử xấu, cùng nhau đoàn kết, thống nhất, đấu tranh, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975; âm mưu, hoạt động lợi dụng sự kiện này của các thế lực thù địch để tiến hành các hoạt động chống phá, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gì trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Đinh Xuân Bách - Công an huyện Cẩm Giàng 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng  (04/10/2022)
- Phòng, chống sự phai nhạt lý tưởng cách mạng trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên (04/10/2022)
- Chung tay quét sạch rác trên mạng xã hội  (13/05/2022)
- Bài tuyên truyền: Cần cảnh giác với thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo tham gia tổ chức phản động “Chính phủ Việt Nam cộng hoà lưu vong”(22/04/2022)
- Ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng (12/04/2022)
- Công văn số: 607/UBND-CAH của UBND huyện Cẩm Giàng về việc phòng ngừa tội phạm Giết người do sử dụng bẫy điện diệt chuột (11/08/2021)
- Những điểm mới của luật cư trú có hiệu lực từ 01/7/2021(29/06/2021)
- Danh sách các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020(22/01/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Khành thành các công trình tâm linh chùa Sùng Huyền
+ Bảo hiểm AIA chi trả gần 1,3 tỷ đồng cho thân nhân khách hàng tại Cẩm Giàng
+ Phụ nữ Cẩm Giàng đam mê đá bóng
+ Gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn và Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023
+ Giải bóng đá khối trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 164
Trước & đúng hạn: 164
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Sôi nổi giải cầu lông ngành giáo duc Cẩm Giàng
- Huyện Cẩm Giàng ra mắt mô hình điểm phụ nữ xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh IMO
- BHXH huyện Cẩm Giàng đón nhận Huân chương lao động hạng Ba
- Cẩm Giàng công bố chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn
- Lễ hội truyền thống Đền Xưa – dâng hương tưởng niệm Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
VĂN BẢN BAN HÀNH CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Tham gia dự thảo
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Cải cách hành chính
Đấu giá tài sản
Công khai ngân sách nhà nước
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 401
Hôm nay 3,816
Tháng này: 430,658
Tất cả: 3,603,205
THƯ VIỆN ẢNH