Cẩm Giàng tăng cường các giải pháp Tiếp xúc đối thoại với nhân dân

Thời gian qua, huyện Cẩm Giàng luôn thực hiện tốt Quy chế số 03-QC/TU, ngày 18/3/2021 của Tỉnh ủy về “Tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền huyện và các xã, thị trấn với nhân dân năm 2021 gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Để thực hiện toàn diện hơn nữa nhiệm vụ này, huyện CG đã đề ra các giải pháp tăng cường Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đạt hiệu quả thực chất. Theo đó thường xuyên nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động tiếp xúc, đối thoại nói riêng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nói chung; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương Đảng về “đổi mới phương thức hoạt động của đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”qua đó giúp đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy và đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân huyện nhà trong những năm tiếp theo. Tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phải được đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm của cấp ủy,chính quyền. Nội dung đối thoại phải cụ thể, trọng tâm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, được nhân dân đang quan tâm; từ đó có cơ sở lắng nghe và giải quyết tốt tâm tư, nguyện vọng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề bức xúc, phức tạp để tập hợp, tham mưu, đề xuất phương án, biện pháp giải quyết kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Việc Tổ chức đối thoại ở các cấp phải đảm bảo trả lời, giải đáp đầy đủ, toàn diện; kết hợp cho ý kiến chỉ đạo chính quyền, các cơ quan, ban, ngành thực hiện giải quyết các kiến nghị, đề nghị của nhân dân; tiếp thu ý kiến của nhân dân để bổ sung vào chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, chương trình mục tiêu, kế hoạch của chính quyền; nêu cao vai trò trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát kết quả giải quyết đối thoại và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân tại các Hội nghị TXĐT từ huyện đến cơ sở để làm thước đo đánh giá kết quả công tác xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 26, Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; nghị quyết của HĐND huyện, kế hoạch của UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, mà trọng tâm là việc triển khai thực hiện 16 mục tiêu chủ yếu, 03 nhiệm vụ đột phá và 02 dự án, công trình trọng điểm, qua đó tạo nền tảng vững chắc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu đến năm 2030 Cẩm Giàng được công nhận đô thị loại 4.

Hoàng Kế - Đài Cẩm Giàng

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra công tác làm thủy lợi đông xuân tại Cẩm Giàng (16/12/2022)
- Báo cáo dự thảo Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Cẩm Đông năm 2022 (09/12/2022)
- Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển NVQS tại Cẩm Giàng. (09/12/2022)
- Tổ đại biểu số 7 HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026  (26/11/2022)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 (26/11/2022)
- Quyết định số 09/QĐ-UBBC ngày 31/5/2021 của Ủy ban bầu cử huyện về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HNĐ huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026(31/05/2021)
- Cẩm Giàng sôi nổi ngày bầu cử(25/05/2021)
- Việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử được tiến hành như thế nào?(25/05/2021)
- Hướng dẫn tổ chức bầu cử tại bệnh viên, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc Covid-19(21/05/2021)
- Hướng dẫn tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa(20/05/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Cẩm Giàng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án KCN Đại an mở rộng (giai đoạn 2)
+ Ban CHQS huyện Cẩm Giàng nhận đỡ đầu trẻ nồ côi
+ Cẩm Giàng tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà siêu trứng trắng HP468
+ Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện
+ Đức Chính tập huấn công tác xây dựng Đảng
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 164
Trước & đúng hạn: 164
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Cẩm Giàng triển khai cưỡng chế, thu hồi đất thực hiện dự án KCN Đại An mở rộng tại Cẩm Đoài
- Huyện Cẩm Giàng ra mắt mô hình điểm phụ nữ xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh IMO
- Sôi nổi ngày hội Ngày hội thiếu nhi vui khỏe ở Cẩm Giàng
- Cẩm giàng - văn hiến góc trời đông
- Bí thư huyện ủy tiếp xúc, đối thoại với giáo viên nhiều vấn đề được giải đáp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
VĂN BẢN BAN HÀNH CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Tham gia dự thảo
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Cải cách hành chính
Đấu giá tài sản
Công khai ngân sách nhà nước
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 264
Hôm nay 526
Tháng này: 193,053
Tất cả: 3,618,352
THƯ VIỆN ẢNH