Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy chuyển đổi số và chính quyền điện tử, đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết chuyên đề số 06- NQ/TU, ngày 26/3/2021 về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện nghiêm Quy định số 32-QĐ/TU, ngày 03/12/2020 và Công văn số 145-CV/TU, ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham mưu tổ chức triển khai thực hiện 03 dự án thành phần của Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”, gồm: Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh; xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh; xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng. Xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể, phân kỳ, ưu tiên và đề xuất nguồn lực đầu tư đối với các hạng mục cấp thiết theo điều kiện thực tế của tỉnh để đảm bảo triển khai dự án hiệu quả, đúng tiến độ, có hiệu quả. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng dự thảo Quy định quản lý, vận hành của 03 trung tâm nêu trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành trong năm 2021. Rà soát, đảm bảo hoạt động thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ việc dùng chung cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Hải Dương. Xây dựng, nâng cấp hệ thống tổ chức hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh tới cấp xã, đảm bảo tổ chức Hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến 100% các xã trên địa bàn tỉnh, yêu cầu hoàn thành trong quý III năm 2021; rà soát, hoàn thiện hệ thống phòng họp “không giấy tờ” và một số ứng dụng (app) trên thiết bị di động thông minh phục vụ cung cấp thông tin, tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương rà soát Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia; hệ thống phần mềm của các Bộ, ngành Trung ương và các hệ thống thông tin, phần mềm của tỉnh; tích hợp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và cơ sở dữ liệu dùng chung lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành. Khẩn trương hoàn thành Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai xây dựng 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương trong quý II năm 2021. Phối hợp, hướng dẫn Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Trường Chính trị tỉnh trong việc triển khai thực hiện, nhiệm vụ xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của ngành, đơn vị trên. Phối hợp với Sở Tài chính để bố trí nguồn vốn thực hiện.

Đồng thời, rà soát, lập Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh để tích hợp với Quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo phù hợp với yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh

Tại văn bản cũng nêu rõ : Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất xây dựng một cấu phần của đô thị thông minh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện kết nối, phương án tích hợp phần mềm quản lý văn bản và điều hành với nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh – LGSP và các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Chỉ đạo Trung tâm CNTT trực thuộc Văn phòng, nâng cao chất lượng tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các nhiệm vụ khác có liên quan được giao. Rà soát, phối hợp với Sở TT&TT để khắc phục các tồn tại, các lỗi kỹ thuật, cải thiện các chỉ số chấm điểm đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT nhằm thực hiện tốt Kế hoạch triển khai xây dựng 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương

File đính kèm:

1CV don doc thuc hien chi dao cua Tinh uy ve ung dung CNTT (1).pdf

Nguồn CTTĐT tỉnh Hải Đương 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hướng dẫn tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 (07/02/2023)
- Huyện ủy Cẩm Giàng Quyết định thành lập Bộ phận tham mưu, giúp việc Huyện ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham những, tiêu cực (22/11/2022)
- Ban thường vụ huyện ủy vừa ban hành chỉ thị số 22 - CT/HU về việc tuyến chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 (24/10/2022)
- Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông (18/10/2022)
- Thông báo Về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Cẩm Giàng  (03/10/2022)
- Từ 0 giờ ngày 22.6, nhà hàng, quán ăn được phục vụ tại chỗ(21/06/2021)
- Công điện số 01/CĐ-PCTT&TKCN của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện về việc ứng phó với diễn biến Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn trên địa bàn huyện Cẩm Giàng(12/06/2021)
- Công văn số 356/UBND-VP ngày 21/5/2021 của UBND huyện về việc bố trí cán bộ, công chức, người lao động của các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn làm việc tại cơ quan vào ngày 22/5/2021 và ngày 23/3/2021(21/05/2021)
- Công văn số 347/UBND-NN&PTNT về việc phòng chống nắng, nóng, dịch bệnh cho đàn vật nuôi(19/05/2021)
- Công văn số 187/UBND-VP ngày 03/3/2021 của UBND huyện về việc tổ chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả(03/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Xã Cẩm Văn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023
+ Cẩm Giàng tổ chức Giải Bóng chuyền hơi năm 2023
+ Cẩm Giàng tăng cường công tác bảo vệ môi trường
+ Xã Lương Điền tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023
+ Cẩm Giàng phấn đấu trồng mới 65.000 cây xanh
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 164
Trước & đúng hạn: 164
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Cẩm Giàng phát động tết trồng cây
- Các di tích quốc gia đặc biệt ở Cẩm Giàng đón trên 3 vạn lượt du khách
- Cẩm Giàng gặp mặt tân binh nhập ngũ năm 2023
- Cẩm Giàng tặng quà thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự
- Công an tỉnh diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Cẩm Giàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
VĂN BẢN BAN HÀNH CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Tham gia dự thảo
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Cải cách hành chính
Đấu giá tài sản
Công khai ngân sách nhà nước
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 342
Hôm nay 2,574
Tháng này: 279,976
Tất cả: 3,370,575
THƯ VIỆN ẢNH