Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch huyện Cẩm Giàng

Ngày 3/3, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản và các thành viên Tổ công tác tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch covid-19 tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng và thị xã Kinh Môn. Cùng tham gia đoàn kiểm tra tại huyện Kim Thành có Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc.

Đ/c chỉ đạo BCĐ huyện không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch tại các khu vực giãn cách phong tỏa theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ. Phối hợp với BQL các khu công nghiệp tỉnh nâng cao vai trò tự quản của doanh nghiệp. Chỉ cho phép các doanh nghiệp không có các trường hợp nhiễm Covid -19 và tuân thủ các quy định phòng chống dịch mới được hoạt động. BCĐ huyện Cẩm Giàng cần có các biện pháp và giải pháp phòng dịch đối với từng ngành, từng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp để vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa sản xuất kinh doanh an toàn.

Đi kiểm tra tại một số chốt trong các khu công nghiệp huyện Cẩm Giàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhắc BCĐ huyện và chính quyền địa phương cần xử lý nghiêm một số hộ dân khu đô thị Việt Mỹ và thôn Tiền, Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng không thực hiện quy định phòng chống dịch covid -19 theo chỉ thị 15 của Thủ tướng chính phủ đã mở cửa hàng một số mặt hàng không thiết yếu. BCĐ phòng chống dịch các cấp huyện Cẩm Giàng cần tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện thông điệp 5K để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Huyện Cẩm Giàng cần căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương mình để triển khai kế hoạch phòng chống dịch hiệu quả. Đối với 19 khu vực của huyện Cẩm Giàng còn thực hiện gian cách phong tỏa cần khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân (khoảng 10 nghìn mẫu) tổ chức tuyên truyền nhắc nhở người dân trong các khu vực này hiểu và thực hiện đứng các quy định phòng chống dịch. /.