Hội chăn nuôi gà trứng thương phẩm huyện Cẩm Giàng đã ủng hộ phòng, chống dịch covid 19 huyện

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của MTTQ Việt Nam, trong những ngày qua nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân đã đến Mặt trận TQ huyện CG chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Trong ngày 18.2, Hội chăn nuôi gà trứng thương phẩm huyện Cẩm Giàng đã ủng hộ phòng, chống dịch covid 19 huyện 2,5 vạn trứng gà và 3 triệu tiền mặt; ủng hộ phòng, chống dịch covid 19 tỉnh 5 vạn trứng gà.