Đại hội XIII là Đại hội thành công nhất từ trước đến nay


Những ngày qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước luôn theo dõi sát diễn biến của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng qua các phương tiện thông tin đại chúng và rất vui mừng, phấn khởi khi kỳ Đại hội đã thành công tốt đẹp.

 

Ảnh: Pa nô, áp phích tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Sau hơn 06 ngày làm việc, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra. Trong đó các Văn kiện trình Đại hội đã đưa ra các mục tiêu phát triển đất nước dài hạn, không chỉ đến năm 2025 – 2030 và cho cả tầm nhìn chiến lược đến năm 2045.

Chương trình nhân sự tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, bài bản và thực chất theo quy trình 5 bước, bảo đảm chất lương có số lượng và cơ cấu hợp lí, bảo đảm sự kế thừa ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Đại hội mang niềm tin và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Những thành tựu đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, của 35 năm đổi mới là tiền đề vững chắc để Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

Ảnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Phát huy ý chí sức mạnh của toàn dân tộc, sự thống nhất của “ý Đảng, lòng dân”, chúng ta quyết tâm thực hiện thật tốt hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp mà các Văn kiện trình Đại hội XIII đã đề ra đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới.

 

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày diễn văn bế mạc Đại hội XIII.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930-03/02/2021) và đón Xuân Tân Sửu đang về, mang theo những điều tốt lành, Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, càng nhân lên niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc vào tương lai tươi sáng của đất nước./.

Lê Thanh Tùng - Viện KSND huyện Cẩm Giàng

Nguồn ảnh: sưu tầm

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Không để xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (27/09/2022)
- Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (22/03/2022)
- Bình đẳng giới thực chất – Bài 1: Từ chính sách tới thực tiễn (07/03/2022)
- Mùa xuân nhớ lại và nghĩ suy (03/02/2022)
- Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định vai trò trong thời kỳ lịch sử mới (03/02/2022)
- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025(23/09/2020)
- Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài 2: Ba trụ cột trong phát triển kinh tế(17/09/2020)
- Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài 2: Ba trụ cột trong phát triển kinh tế(17/09/2020)
- Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài 1: Khát vọng lớn và tầm nhìn xa hơn(17/09/2020)
- Xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh, bền vững(12/08/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thị trấn Cẩm Giang vô địch giải bóng đá học sinh tiểu học huyện Cẩm Giàng
+ Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển NVQS tại Cẩm Giàng.
+ Đầu tư tu bổ, tôn tạo chùa Giám
+ Đô thị Lai Cách sẽ phát triển như thế nào?
+ Cẩm Giàng tập huấn công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập công đồng
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại Cẩm Giàng
- Hội chữ thập đỏ Cẩm Giàng trao trợ cấp đột xuất cho hoàn cảnh khó khăn
- Cẩm Giàng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
- Huyện đoàn Cẩm Giàng tổ chức sân chơi cuối tuần cho thanh niên công nhân
- Trường THPT Cẩm Giàng II hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông
1 2 3 4 5 6
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án
VĂN BẢN BAN HÀNH CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Tham gia dự thảo
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Cải cách hành chính
Đấu giá tài sản
Công khai ngân sách nhà nước
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 218
Hôm nay 2,445
Tháng này: 213,641
Tất cả: 3,070,285
THƯ VIỆN ẢNH