Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Cẩm Giàng
Tôn giáo là lĩnh vực nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, tôn giáo là lĩnh vực rất dễ bị lợi dụng để kích động vào các hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Vì vậy, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Việt Nam với vị trí địa lý nằm ở khu vực Đông Nam Á có ba mặt giáp biển, rất thuận lợi trong giao lưu và thâm nhập các luồng văn hoá, các tôn giáo. Cùng với đó là đa dạng các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt từ xưa đến nay đã góp phần làm cho nền văn hoá Việt Nam phong phú và đậm đà đặc sắc dân tộc. Hiện nay, Việt Nam có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhân tư cách pháp nhân, 60 cơ sở đào tạo tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hoà Hảo. Trên địa bàn huyện Cẩm Giàng các tôn giáo được du nhập phát triển từ rất sớm, hiện có 02 tôn giáo được công nhận đang hoạt động trên địa bàn gồm Phật giáo và Công giáo (tỉnh Hải Dương có 03 tôn giáo được được phép công nhận hoạt động trên địa bàn). Về Phật giáo huyện Cẩm Giàng: Có 106 cơ sở thờ tự (tại 132 thôn, KDC), 33 sư trụ trì với khoảng trên 27.000 tín đồ. Về Công giáo huyện Cẩm Giàng: Có 09 họ đạo, nằm trong 4 xứ (giáo xứ Đức Trai, giáo sứ Kẻ Sặt, giáo xứ Phú Lộc và giáo xứ Hải Dương) thuộc 2 toà giám mục Hải Phòng, Bắc Ninh quản lý gồm 9 nhà thờ nằm ở 8 xã và trên 2.200 giáo dân.

Chính sách về tôn giáo của Việt Nam nói chung, tỉnh Hải Dương và huyện Cẩm Giàng nói riêng đều có chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Không được phân biệt đối xử đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo hay vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước; không được kích động bạo lực, tuyên truyền trái pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tất cả các điều đó đã được quy định rõ trong Hiến pháp và pháp luật của nước ta.

Năm 2016, Quốc hội ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Chính phủ có Nghị định 162 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới của đất nước đồng thời cũng thể hiện việc tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm hơn nữa quyền tự do tôn giáo của nhân dân.

Hiện nay 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó 26 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số. Trên địa bàn huyện Cẩm Giàng quần chúng nhân dân có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo chiếm tỷ lệ tương đối cao. Chính vì vậy địa bàn có rất nhiều các hoạt động lễ nghi tôn giáo, nhiều hoạt động tôn giáo thu hút sự tham gia của đông đảo các tín đồ và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, địa phương có 02 di tích Quốc gia đặc biệt: Cụm di tích Quốc gia đặc biệt chùa Xưa - chùa Giám - đền Bia nơi phụng thờ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh và di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Mao Điền nơi tôn vinh đạo học xứ Đông. Hằng năm, tổ chức nhiều các hoạt động văn hoá tôn giáo; đón hàng vạn du khách thập phương về thăm quan, chiêm bái.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công của các tổ chức tôn giáo có những bộ phận nhỏ chức sắc tôn giáo và tín đồ một số tôn giáo không nhận ra thực tế này. Họ có nhiều tham vọng chính trị và tác động, ảnh hưởng bởi những luận điệu tuyên truyền, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch ở trong nước và ngoài nước, nên đã có những hành động cực đoan, quá khích chống lại chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nứơc về tôn giáo nói riêng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung. Họ lợi dụng tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tiến hành các hoạt động chống chính quyền, chống chế độ XHCN dưới chiêu bài “Đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền”. Họ cùng các thế lực thù địch, các phần tử phản động liên kết lên kế hoạch chống đối cả trong và ngoài nước trong hoạt động chống phá Nhà nước ta.

Với chiêu bài là đối lập tôn giáo với chế độ, tách các tôn giáo khỏi khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng, phát triển đất nước. Để cụ thể hoá điều đó, họ sử dụng các phương thức, thủ đoạn xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, bịa đặt, vu cáo cấp chính quyền phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo để kích động, chia rẽ trong nước và hạ thấp uy tín Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Lực lượng nòng cốt là các đối tượng cực đoan trong các tôn giáo, chính lực lượng này lôi kéo, tập hợp quần chúng gây ảnh hưởng làm đối trọng với Đảng, Nhà nước ta thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Song song với hậu thuẫn cho lực lượng này hoạt động chống phá đất nước, họ còn phối hợp với các tổ chức quốc tế, cá nhân thiếu thiện chí bịa đặt, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam với những luận điệu tuyên truyền như: Chính phủ Việt Nam đàn áp mọi tôn giáo, thường bắt giữ người biểu tình ôn hoà đòi hỏi “tự do” tín ngưỡng và “tự do” thờ phụng…

Những vấn đề trên gây khó khăn cho công tác tôn giáo và cũng là nguyên nhân và điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật để gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhà nứơc ta nói chung, tỉnh Hải Dương và huyện Cẩm Giàng nói riêng luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; song cũng nghiêm cấm mọi hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nứơc và công dân. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu vi pháp luật dù với bất kỳ lý do, hình thức gì đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Có thể nói, Việt Nam đang làm rất tốt công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay. Vì thế, những luận điệu cho rằng Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam và không cản bước đựơc Việt Nam trên con đường xây dựng, phát triển đất nước giàu đẹp, văn minh, mở rộng các mối quan hệ giao lưu mọi mặt với tất cả các nứơc.

Thượng uý Nguyễn Văn Linh
Cán bộ đội An ninh, Công an huyện Cẩm Giàng
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cẩm Giàng công bố chi tiết Khu dân cư thương mại xã Cẩm Điền (23/09/2020)
- Tin vụ án “Môi giới mại dâm”. (23/09/2020)
- Trường THPT Cẩm Giàng II khai giảng năm học 2020-2021(07/09/2020)
- Công an huyện Cẩm Giàng tăng cường thực hiện công tác đảm bảo ANTT trong dịp Quốc khánh 02/9 và phòng, chống dịch Covid-19 (03/09/2020)
- KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CAND VIỆT NAM (19/8/1945 – 19/8/2020) VÀ 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005 -19/8/2020) (18/08/2020)
- Tỉnh đoàn Hải Dương tập huấn hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên huyện Cẩm Giàng(12/08/2020)
- Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở năm 2020(10/08/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Cẩm Giàng công bố chi tiết Khu dân cư thương mại xã Cẩm Điền
+ Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21.9.2020-25.9.2020
+ Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài 2: Ba trụ cột trong phát triển kinh tế
+ Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài 2: Ba trụ cột trong phát triển kinh tế
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Biểu dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019
- Giải bóng chuyền Bông lúa vàng huyện Cẩm Giàng tranh Cup Agribank năm 2019
- Hội phụ nữ Cẩm Giàng tổ chức giải bóng chuyền hơi
- Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo
- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
1 2 3 4 5
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh ngày 14.9.2020
- Chương trình phát thanh ngày 16.9.2020
- Chương trình phát thanh ngày 17.9.2020
- Chương trình phát thanh ngày 18.9.2020
- Chương trình phát thanh ngày 21.9.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 233
Hôm nay 403
Tháng này: 78,578
Tất cả: 589,336
THƯ VIỆN ẢNH