KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CAND VIỆT NAM (19/8/1945 – 19/8/2020) VÀ 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005 -19/8/2020)
Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để các cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Lực lượng Công an nhân dân luôn ghi nhớ, khắc sâu và quyết tâm thực hiện “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điêu thiêng liêng, cao quý nhất”.

PHẦN THỨ NHẤT

75 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

I- NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM QUA 75 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH (1945 - 2020)

1. Công an nhân dân ra đời, đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng (8/1945 - 12/1946)

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố các công cụ bạo lực của cách mạng để trấn áp tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), “Đội Tự vệ đỏ” được thành lập;Đầu năm 1940, Trung ương Đảng thành lập “Ban Công tác đội”;Ngày 15/5/1945, Xứ uỷ Bắc kỳ thành lập “Đội danh dự trừ gian”,sau đó, các tổ chức “Đội trinh sát”, “Đội hộ lương diệt ác” lần lượt ra đờiđược đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, được trang bị vũ khí và huấn luyện về kỹ thuật chiến đấ, làm nhiệm vụ thủ tiêu lực lượng của phát xít Nhật, trừ khử bọn Việt gian, trừng trị bọn lưu manh, bảo vệ chính quyền cách mạng… Đây chính là các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam.

Khi thời cơ cách mạng đến, Đảng ta đã phát động cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, các tổ chức đó đã cùng qun chúng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, đập tan các cơ quan đàn áp của địch, giành chính quyền về tay Nhân dân. Cùng với việc chiếm lĩnh, đập tan các cơ quan đàn áp của địch, thiết lập chính quyền cách mạng, ở Bắc Bộ ta lập Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát. Các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ, nơi nào giành được chính quyền đều thành lập Ty Liêm phóng,Ty Cảnh sát. Các tỉnh thuộc Trung Bộ thành lập Ty Trinh sát. Ở Nam Bộ thành lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi khác nhau nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an đều làm nhiệm vụ đấu tranh trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền non trẻ mới thành lập, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Từ cuối tháng 8/1945, dưới danh nghĩa quân đồng minh vào tước vũ khí của quân Nhật, 20 vạn quân Tưởng mang theo bọn đặc vụ và bọn phản động lưu vong trong các tổ chức “Việt Nam Quốc dân đảng”, “Việt Nam cách mạng đng minh hội” kéo vào miền Bắc nước ta, chiếm đóng từ vĩ tuyến 16 trở ra. Mưu đồ của quân Tưởng và bọn phản động tay sai là tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh, giúp bọn phản động lật đổ chính quyền cách mạng. Ở miền Nam, ngày 11/9/1945 một lữ đoàn quân Anh do tướng Gơraxây chỉ huy đến Sài Gòn cũng với danh nghĩa tước vũ khí quân Nhật, thực chất là mở đường cho Pháp xâm lược lại nước ta. Bọn phản cách mạng như “Đại Việt”, “Việt Nam Quốc dân đảng”, bọn Tờ rốt kít, bọn phản động lợi dụng tôn giáo, bọn Việt gian tay sai của Pháp thừa cơ chống phá cách mạng quyết liệt.

Chưa bao giờ trên đất nước ta lại có nhiều kẻ thù như lúc này, trong khi tình hình kinh tế của ta đang gặp rất nhiều khó khăn, tài chính kiệt quệ, gần 2 triệu người chết đói, 95% dân số mù chữ. Chính quyền cách mạng đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Các lực lượng Liêm phóng, Cảnh sát, Trinh sát, Quốc gia tự vệ cuộc vừa mới thành lập phải bắt tay ngay vào cuộc đấu tranh quyết liệt chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyn cách mạng. Ngày 2/9/1945, lực lượng Liêm phóng đã tổ chức dẫn đường đoàn xe của Chủ tich H Chí Minh, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc mít tinh tại Quảng trường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Chủ tch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trước yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự ngày một gay go, phức tạp và quyết liệt đòi hỏi lực lượng Công an phải thống nhất tổ chức lực lượng từ Trung ương đến đa phương trong toàn quốc, tạo sức mạnh cho cuộc chiến đấu, ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các Sở Cảnh sát và Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ. Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 121-NĐ quy đnh tổ chức của Việt Nam Công an vụ, ở Trung ương gọi là Nha Công an Việt Nam, ba miền gọi là Sở Công an, các tỉnh gọi là Ty Công an. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an đã làm nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng, tiến hành bóc gỡ nhiều tổ chức phản động, bảo vệ Đảng, chính quyền và thành quả cách mạng. Đặc biệt, ngày 12/7/1946, Nha Công an Trung ương đã khám phá vụ án phản cách mạng ở Số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều), Hà Nội; phối hợp với các lực lượng vũ trang và nhân dân đồng loạt tấn công, bóc gỡ 40 trụ sở Quốc dân Đảng, bắt trên 100 tên phản động, đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp và bọn phản động.

2. Công an nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp

Ngày 13/3/1947, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 36-NĐ “ủy quyền cho ủy ban Kháng chiến Hành chính khu thiết lập quận Công an trong phạm vi các tỉnh”. Ngày 16/5/1947, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ Nhất quyết định bỏ sở Công an Bắc Bộ và sở Công an Trung Bộ, lập Công an các Khu.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã cùng với quân và dân cả nước nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng Công an xung phong Hà Nội và Công an các địa phương đã tham gia tiến công, tiêu diệt, vây hãm địch, bảo vệ an toàn các cơ quan chính quyền, đoàn thể, bảo vệ vận chuyển tài liệu, kho tàng, tài sản quốc dân và tản cư nhân dân ra khỏi vùng có chiến sự.

Trong vùng địch tạm chiếm, CAND đã xây dựng cơ sở nắm tình hình, tham gia diệt ác, phá tề, trừ gian, trấn áp bọn mật thám, phản động nguy hiểm, tổ chức nhiều trận đánh ngay trong lòng địch. Tổ Điệp báo A13 của Ty Điệp báo, Nha Công an Trung ương đã đưa người vào hàng ngũ địch, nắm được nhiều tin tức có ý nghĩa chiến lược phục vụ công tác đánh địch. Ngày 27/9/1950, tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, Tổ Điệp báo A13 đã sử dụng một khối lượng lớn thuốc nổ đánh đắm Thông báo hạm Amiôđanhvin (Thông báo hạm lớn nhất của Pháp ở Đông Dương lúc bấy giờ) diệt hơn 200 sỹ quan, thuỷ thủ và binh lính Pháp. Chiến công vang dội đó đánh dấu bước trưởng thành của CAND và sự thất bại thảm hại của các cơ quan tình báo, phản gián Pháp.

Trong vùng tự do và hậu phương căn cứ cách mạng, CAND đã bố trí lại lực lượng trinh sát, bảo vệ vũ trang và tổ chức Công an xã; đẩy mạnh phong trào “Ba không” ở Bắc Bộ ,“Ngũ gia liên bảo” ở Nam Bộ, góp phần đấu tranh chống hoạt động do thám, gián điệp và bọn phản động tay sai; phối hợp với các lực lượng vũ trang bẻ gãy nhiều cuộc càn quét của địch, bảo vệ hậu phương và khu căn cứ kháng chiến. Ở các tỉnh Nam Bộ, lực lượng Quốc gia tự vệ cuộc phối hợp với các lực lượng vũ trang, dũng cảm chiến đấu cản bước tiến của quân Pháp. Ngày 23/9/1945, Quốc gia tự vệ cuộc cần Thơ và Sóc Trăng đã bảo vệ chuyến tàu chỏ các chiến sĩ cách mạng từ Côn Đảo trở về lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, trong đó có các đồng chí: Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. Ngày 12/11/1945, Quốc gia tự vệ cuộc cần Thơ bí mật tập kích vào sở chỉ huy của quân Pháp tại thị trấn Cái Răng, tiêu diệt 20 tên. Tháng 12/1945, lực lượng trinh sát Khánh Hòa đột nhập vào sân bay Nha Trang đốt cháy và phá hỏng 3 máy bay, tiêu hủy 5.000 lít xăng của địch.

Trên khắp các chiến trường, nhất là trong các chiến dịch lớn, như: chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947, chiến dịch Biên Giới năm 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, lực lượng Công an đã phối hợp với lực lượng Quân báo bảo vệ bí mật quân sự, bảo vệ an toàn giao thông liên lạc và các cuộc hành quân, trú quân của bộ đội, bảo vệ an toàn lãnh tụ và các cơ quan đầu não chỉ đạo kháng chiến; phát động phong trào “Bảo mật, phòng gian”; phong trào “Ba không” trong nhân dân; tổ chức phá tề, trừ gian, bao vây kinh tế địch; bắt gọn hầu hết các toán gián điệp, biệt kích. Đáng chú ý, năm 1954, lực lượng Công an đã khống chế, sử dụng toán gián điệp ở Thái Nguyên để thu thập tin tức, tình hình của địch, phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cùng với quá trình chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng CAND luôn được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển lớn mạnh không ngừng. Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, trong thư Người đã dạy cán bộ, chiến sĩ Công an phải rèn luyện Tư cách người Công an Cách mệnh, là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.Đối với công việc, phải tận tụy.Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng n của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới, ngày 10/10/1950, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 438/NV về việc thành lập Ban Công an xã. Ngày 12/5/1951, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 05-CT/TW, quy định nhiệm vụ và tổ chức Nha Công an Việt Nam (trực thuộc Bộ Nội vụ). Ngày 03/01/1952 Bộ Nội vụ ra Nghị định số 9-NĐ về việc thành lập Công an huyện. Ngày 16/02/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 141-SL đổi Nha Công an Việt Nam thành Thứ Bộ Công an. Tại kỳ họp từ ngày 27/8 đến 29/8/1953, Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết đổi tên Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an. Đây là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh của CAND Việt Nam.

Trải qua 9 năm kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động gián điệp, do thám của thực dân Pháp xâm lược; đập tan âm mưu hoạt động đảo chính, lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân của các thế lực tay sai phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng và các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; đấu tranh bài trừ lưu manh, trộm cướp, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an nêu cao khí phách kiên cường, dũng cảm, lập công xuất sắc, tiêu biểu như các đồng chí: Bùi Thị Cúc (Công an Hưng Yên), Võ Thị Sáu (Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thị Lợi (Điệp báo Công an Hà Nội), Cao Kỳ Vân (Công an Bắc Giang), Trần Thành Ngọ (Công an Hải Phòng), Phan Khắc Trình, Trần Bình (Công an Hà Nội), Bửu Đóa (Công an Khánh Hòa), Nguyễn Xuân Thưởng (Công an Thừa Thiên - Huế)...

3. Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975)

Sau ngày hoà bình lập lại ở miền Bắc, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ráo riết tuyển chọn, huấn luyện, sử dụng bọn tình báo, gián điệp cài cắm vào những địa bàn quan trọng về chính trị, kinh tế, quân sự và vùng mới giải phóng; chúng tung hàng trăm toán gián điệp, biệt kích móc nối với tàn quân phỉ và bọn phản động trong nước hòng gây chia rẽ, bạo loạn, lật đổ chính quyền cách mạng; sử dụng bọn tình báo, gián điệp, đặc vụ tiến hành các hoạt động chống phá công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng chuyển hướng về tổ chức và hành động, tiến hành đấu tranh dập tắt các vụ nhen nhóm phản động và hoạt động gây bạo loạn của bọn phản cách mạng (từ tháng 11/1959 đến tháng 12/1959, lực lượng CAND đã phối hợp với Quân đội nhân dân mở chiến dịch đập tan âm mưu gây bạo loạn, cướp chính quyền tại tỉnh Hà Giang, làm tan rã lực lượng phản động gồm 1.112 tên phỉ, tiêu diệt, bắt sống 152 tên, gọi hàng 139 tên, thu 335 súng các loại). Đấu tranh bóc gỡ mạng lưới gián điệp cài lại của Pháp, bắt gọn hầu hết các toán gián điệp, biệt kích của Mỹ và bè lũ tay sai tung ra phá hoại miền Bắc (từ năm 1961 đến năm 1970, lực lượng Công an đấu tranh triệt phá 78 toán gián điệp, biệt kích, bắt giữ 463 tên, thu nhiều tấn vũ khí, chất nổ, phương tiện hoạt động của chúng). Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ sở kinh tế, cơ quan, xí nghiệp, các công trình quốc phòng, an ninh, công trình văn hoá - xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân. Đấu tranh trấn áp, bắt giữ, xử lý hàng trăm tên tội phạm nguy hiểm. Kịp thời dập tắt các vụ cháy lớn, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ gây ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ miền Bắc XHCN.

Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, lực lượng CAND đã vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù, bảo vệ an toàn các kế hoạch, địa điểm chuyển quân, chuyển hàng, kho tàng, bến bãi và các cuộc hành quân của bộ đội ta vào chiến trường miền Nam. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Công an ngày đêm kiên trì bám đất, bám đường, bắn trả máy bay địch, hướng dẫn, phân luồng xe cộ, ngụy trang, bảo vệ vật tư, phương tiện vận tải chi viện cho tiền tuyến; các chiến sĩ Phòng cháy và chữa cháy, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát giao thông, Công an nhân dân vũ trang... quên mình trong lửa đạn để cứu người, cứu tài sản là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của CAND Việt Nam.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam, lực lượng Công an miền Bắc đã tuyển chọn, huấn luyện, đưa hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an cùng hàng trăm tấn vũ khí, tài liệu, phương tiện thông tin liên lạc chi viện cho An ninh miền Nam; sát cánh cùng với lực lượng An ninh miền Nam tiến hành công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và khu căn cứ cách mạng, tổ chức nhiều trận đánh tiêu diệt địch ngay trong sào huyệt của chúng, trấn áp bọn phản động, trừng trị bọn ác ôn; phá tan nhiều kế hoạch tình báo của Mỹ Ngụy, tiêu biểu như: Năm 1973, lực lượng Công an đập tan kế hoạch “Hải Yến 1”, “Hải Yến 2” của CIA và Đặc ủy Trung ương tình báo Ngụy, bắt toàn bộ các toán gián điệp chuẩn bị tung ra miền Bắc; bắt và vô hiệu hóa toàn bộ bọn gián điệp cài lại ở miền Nam theo con đường trao trả tù binh. Lực lượng CAND đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ giới tuyến, bờ biển, biên giới, hải đảo, góp phần đánh thắng các kế hoạch xâm nhập, gián điệp, biệt kích của Mỹ Ngụy; lần lượt đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đơn phương”, “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hoá chiến tranh.” của đế quốc Mỹ, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Công tác xây dựng lực lượng CAND trong thời kỳ này luôn được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng, củng cố, phát triển. Ở miền Nam, năm 1961 - 1962, Thường vụ Trung ương Cục quyết định thành lập Ban bảo vệ An ninh Trung ương Cục; Ban bảo vệ An ninh Khu và các trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, với biên chế hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ An ninh. Năm 1970, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quyết định thành lập Nha An ninh, thuộc Bộ Nội vụ. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh Quy định chế độ cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân.

Những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã ghi tiếp vào truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND những trang sử vàng oanh liệt; hàng trăm tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ Công an được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Tiêu biểu như các đồng chí: Hồ Bá Thọ (Công an Quảng Bình), Nguyễn Văn Đẹp (Công an Long An), Nguyễn Thị Lý (Công an Quảng Trị), Phạm Thành Lượng (Trung đoàn 180, An ninh vũ trang miền Nam)...

4. Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (từ năm 1975 đến nay)

Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước ta được hoà bình, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng ở vùng mới giải phóng, tổ chức quản lý, cải tạo số ngụy quân, ngụy quyền, nhân viên của chế độ cũ, truy quét tàn quân địch, đấu tranh làm tan rã các tổ chức FULRO, bắt hàng ngàn tên, bóc gỡ hàng trăm khung chính quyền ngầm của địch; chủ động đấu tranh bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp, tình báo của đế quốc Mỹ và tay sai cài lại theo kế hoạch hậu chiến; bắt gọn hàng trăm toán gián điệp, biệt kích của các thế lực thù địch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam; đập tan âm mưu và hoạt động của bọn phản động lưu vong xâm nhập móc nối với bọn phản động trong nước âm mưu gây bạo loạn, lật đổ chính quyền. Trong 2 năm (1976 - 1977), lực lượng CAND đã đấu tranh, khám phá tổ chức phản động “Mặt trận Quốc gia giải phóng Việt Nam”, bắt 1.395 tên, trong đó có nhiều thủ lĩnh tự phong, gồm “Quốc trưởng”, “Thủ tướng”, 57 tên chỉ huy cấp quân khu, sư đoàn, 519 tên chỉ huy cấp trung đoàn, tiểu đoàn, thu giữ 147 tấn vũ khí, 16 bộ điện đài, 2 tàu xâm nhập và khám phá 7 tổ chức phản động trong nước. Trong 4 năm (1981 - 1984), lực lượng Công an đã đấu tranh với tổ chức phản động do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, bắt 146 tên, thu 143 tấn vũ khí, thu 300 triệu đồng tiền Việt Nam in giả, 16 điện đài, 2 tàu xâm nhập. Từ năm 1997 đến năm 2000, lực lượng Công an đập tan âm mưu khủng bố của tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, bắt và truy tố 37 tên phản động, thu 10.141 tờ truyền đơn, 47 lá cờ “ba sọc” và nhiều vũ khí, phương tiện hoạt động của chúng.

Trong sự nghiệp đổi mới, lực lượng CAND đã tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác Công an trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, “Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”, “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy”. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tham mưu đề xuất và trực tiếp giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa - tư tưởng. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội trọng đại của đất nước.

Chủ động phòng ngừa và liên tục mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức.Lực lượng công an đã triệt phá nhiu băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây rối trật tự, an toàn xã hội, gây nhức nhối trong dư luận quần chúng. Năm 1996: Công an Hà Nội triệt phá băng nhóm “xã hội đen” hoạt động giết người, cướp tài sản công dân, hiếp dâm do tên Dương Văn Khánh (tức Khánh trắng) cm đu; Công an Thành phố H Chí Minh, Công an tỉnh Đng Nai và Bà Ra - Vũng Tàu phối hợp triệt phá 2 băng nhóm xã hội đen” do Nguyễn Văn Minh (tức Minh Samasa) và Nguyễn Văn Việt (tức Ba Vạc) cm đu. Năm 2000, triệt phá băng nhóm “xã hội đen” Trnh Xuân Hoàng (tức Hoàng lựu đạn) cm đu. Năm 2001 triệt phá băng nhóm Nguyễn Chí Dũng (tứcDũng chim xanh) chuyên giết người, cướp của, hãm hiếp phụ nữ, v.v. Đặc biệt, tháng 12/2001, triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do Trương Văn Cam (tức Năm Cam) cm đu (Băng nhóm này tồn tại và hoạt động trong thời gian dài, gây nhiu tội ác với nhân dân, gây rối trật tự, an ninh trên đa bàn Thành phố H Chí Minh, làm sa đọa nhiu cán bộ, công chức nhà nước (trong đó có một số cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật). Cùng với công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự, lực lượng công an đã thường xuyên đấu tranh chống tệ nạn mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới,qua đó nhiu đường dây tổ chức mại dâm, đường dây buôn bán phụ nữ sang biên giới b phát hiện và khám phá đưa ra truy tố trước pháp luật.

Trong những năm gn đây, hoạt động tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn ra hết sức phức tạp, với quy mô rộng. Trước tình hình đó, ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ th số 12/CT-TTg v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Triển khai thực hiện Chỉ th của Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch chuyên đ đấu tranh với loại tội phạm này. Tính riêng 6 tháng đu năm 2019, lực lượng Công an đã khởi tố 436 vụ với 766 bị can v các tội danh liên quan đến hoạt động tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê. Đng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ làm tan rã 1.400 băng ổ nhóm, tổ chức, đường dây cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên toàn quốc. Tiêu biểu như: Ngày 19/12/2019, Công an thành phố Biên Hòa phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng tham gia trong đường dây chuyn hoạt động cho vay nặng lãi do Nguyễn Việt Thắng cm đu. Nhóm này cho vay từ 5 triệu đng trở lên, với lãi suất 25%/tháng và thu lãi theo ngày; đặc biệt, tháng 12/2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, triệt phá băng nhóm tín dụng đen Nam Long do Nguyễn Đức Thành cm đu. Đây là băng nhóm hoạt động núp bóng Công ty tài chính Nam Long, có phạm vi hoạt động trên 63 tỉnh, thành phố. Thống kê sơ bộ, 27/70 tài khoản ngân hàng của tổ chức này cho thấy số tin giao dch lên đến hơn 510 tỉ đng với hơn 200 khách hàng. Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố 9 bi can, trong đó có Nguyễn Đức Thành (Giám đốc Công ty Nam Long)...

Trong thời kỳ đổi mới, tình hình buôn lậu ma tuý diễn ra hết sức phức tạp và ngày càng tăng v số vụ, nghiêm trọng v tính chất. Lực lượng Công an đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp công tác, ngày đêm bám đa bàn, xây dựng cơ sở để điu tra khám phá những vụ án lớn, chặt đứt những đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý từ nước ngoàivào Việt Nam ri từ đó đến các tụ điểm tiêu thụ tại các thành phố lớn, bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy,điển hình:Tháng 4/1997, Công an thành phố Hà Nội khám phá vụ buôn lậu ma tuý lớn do Xiêng Phênh (quốc tch Lào) và Vũ Xuân Trường cm đu. Tháng 11/2019,Công an Lạng Sơn phá thành công đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật là 220 bánh heroin. Tháng 2/2019 phá vụ án bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 278 kg ma túy tổng hợp. Tháng 4/2019, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 5 đối tượng, thu 580kg ma túy đá, và 40 bánh heroin. Tiếp đến, ngày 17/4/2019, tại huyện Quỳnh lưu bắt thêm 700 kg ma túy đá. Tháng 8/2019, bắt giữ 7 đối tượng Trung Quốc, thu hàng trăm lít dung dch ma túy tổng hợp, 13 tấn hóa chất, tin hóa chất và 20 tấn máy móc để sản xuất ma túy, cũng trong năm 2019, Công an Thành phố H Chí Minh đã triệt phá nhiu vụ vận chuyển, buôn bán ma túy, như: Tháng 3/2019, thu giữ 300kg ma túy tổng hợp dạng đá, ước tính tr giá 600 tỷ đng; ngày 27/3 bắt 895 bánh heroin ở quận 12, ngày 12/4 bắt thêm 1,1 tấn ma túy tổng hợp dạng đá. Ngày 11/5, bắt thêm 507,5kg ketamine; ngày 3-11, tại huyện Bình Chánh bắt 446 bánh heroin của một số người mang quốc tch Đài Loan (Trung Quốc).

Trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, lực lượng cảnh sát quản lý trại giam đã giáo dục, cải tạo hàng vạn người phạm tội trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hàng năm, các trại cải tạo đã xét duyệt giảm án cho hàng ngàn lượt người cải tạo tốt để trở v với gia đình. Trên mặt trận bảo vệ trật tự an toàn giao thông, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến công tác nhằm hạn chế, ngăn ngừa tai nạn giao thông, triệt để chống đua xe trái phép; ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong công tác điu hành, xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyn vận động, giáo dục Nhân dân chấp hành Luật Giao thông; triển khai nhiu biện pháp hạn chế tối đa số lượng tai nạn giao thông, đặc biệt trong các dp lễ, tết của dân tộc.Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập trung xây dựng và tham gia phong trào “Toàndân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”theo phương châm 04 tại chỗ; xây dựng và nhân rộng các điểnhình tiên tiến v thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gian lận thương mại... diễn ra gay go, quyết liệt và vô cùng phức tạp. Lực lượng Công an qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện nhiu vụ án tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; Tháng 10/1987, Công an các tỉnh Hà Sơn Bình, Hải Hưng và thành phố Hải Phòng khám phá vụ tham ô hơn 200 tấn sắt và hơn 500 tấn gạo trên đường vận chuyển từ cảng Hải Phòng v công trình thủy điện Hòa Bình. Tháng 6/1991, khám phá vụ tham ô gây hậu quả nghiêm trọng tại Cục dự trữ quốc gia làm thiệt hại của Nhà nước gn 5 tỷ đng. Tháng 5/1992 khám phá vụ tham nhũng lớn mua bán 4.000 tấn thép xây dựng công trình đường dây 500KV Bắc - Nam, bắt, truy tố trước pháp luật Vũ Ngọc Hải, nguyên Bộ trưởng và Lê Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Năng lượng. Cuối năm 1996, Công an Thành phố H Chí Minh điu tra vụ án tham ô tài sản Nhà nước tại Công ty TAMEXCO do Phạm Huy Phước cm đu. Phạm Huy Phước và đng bọn đã tham ô, gây thất thoát của Nhà nước 466 tỷ đng và hàng chục triệu USD. Cũng thời gian trên, lực lượng Công an điu tra, khám phá vụ EPCO - Minh Phụng tham ô trên 4.000 tỷ đng và gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đng khác của Nhà nước. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, điu tra, khám phá nhiu vụ buôn lậu, tham nhũng, trong đó có những vụ có yếu tố nước ngoài. Ngày 20/9/1997, cơ quan an ninh điu tra đã khám phá vụ buôn lậu, đưa và nhận hối lộ gây thiệt hại hàng chục tỷ đng tại Công ty TNHH Tân Trường Sanh do Trn Đàm cm đu. Ngày 17/6/2002, lực lượng Công an đã khám phá vụ án buôn lậu tại Hang Dơi - Lạng Sơn do tên Đặng Văn Thanh cầm đu gây thiệt hại đến hàng hóa sản xuất trong nước, bắt tại chỗ 70 đối tượng, thu hàng chục tấn hàng hoá. Trên các lĩnh vực xây dựng, sản xuất, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng công an điu tra, khám phá nhiu vụ án lớn, lôi ra ánh sáng những tên tội phạm là cán bộ lãnh đạo cố ý làm trái chế độ, chính sách của Nhà nước, tham ô, hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng”. Đó là các vụ Công ty dệt Nam Đnh (4/1997), vụ Thuỷ cung Thăng Long (1/1999), vụ Mường Tè - Lai Châu (9/2000), vụ Lã Thi Kim Oanh (6/2001), vụCông ty lương thực An Giang (2/2002) v.v... Đặc biệt, trong những năm gn đây, với vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (thành lập 19/3/2014), Bộ Công an đã khám phá nhiu vụ tham ô tài sản lớn, như: Vụ án “nhận hối lộ, đưa hối lộ, vi phạm quy định v quản lý và sử dụng vốn đu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty viễn thông MobiFone; vụ án “vi phạm quy đinh v đu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phn Hóa du và nhiên liệu sinh học du khí (PVB), Phú Thọ 5; vụ án “vi phạm quy đnh v quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Bia rượu nước giải khát (Sabeco); vụ án “vi phạm quy đinh v quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan đến dự án tại số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, Thành phố H Chí Minh; vụ xử lý đường dây sản xuất, kinh doanh xăng giả do Trnh Sướng cm đu tại Đắc Nông… Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bọn tội phạm đã lợi dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ để trộm cắp cước điện thoại quốc tế. Đây là loại tội phạm mới xuất hiện ở nước ta. Từ năm 1999 đến 2003, lực lượng công an đã khám phá 34 vụ trộm cắp cước phí viễn thông quốc tế, bắt giữ hàng chục đối tượng, trong đó có một số đối tượng người nước ngoài, thu hi hàng trăm tỷ đng cho Nhà nước. Điển hình là các vụ xảy ra tại Công ty DAWN BEAKER do Nguyễn Đức Tâm, Charier Poole (người Mỹ) gây ra tại thành phố H Chí Minh; vụ trộm cắp cước viễn thông quốc tế tại khách sạn Kỳ Hòa, quận 10, Thành phố H Chí Minh. Đặc biệt là vụ trộm cắp cước điện thoại viễn thông quốc tế tại Công ty du lch Hoàng Hà, quận Tân Bình, Thành phố H Chí Minh do H Trn Lập cu kết với Wilson Jeffery Dale (người Mỹ) gây ra. Chúng đã gây thiệt hại cho Nhà nước 9,8 tỷ đng. Cùng với đó, Công an nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội ngh quan trọng của quốc tế tổ chức tại Việt Nam, các lễ hội Festival quốc tế, như Hội nghi cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp ln thứ VII (CC7) tổ chức tại Hà Nội (11/1997); bảo vệ giải bóng đá Tiger Cup 98 (1998), Hội ngh thượng đỉnh các nước ASEAN VI tổ chức tại Hà Nội; Hội ngh các nhà lãnh đạo kinh tế ln thứ 25 (APEC) năm 2017, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 và đặc biệt là Hội ngh thượng đỉnh Mỹ - Triu Tiên tổ chức tại Hà Nội năm 2019…

Sau gn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo (từ năm 1986 đến nay), Công an nhân dân Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh v mọi mặt và đạt được những thành tựu quan trọng. Công an nhân dân đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính tr và toàn dân; chủ động tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, góp phn xây dựng và tăng cường sự tin cậy chính tr, đối ngoại, kinh tế, thương mại, văn hóa - xã hội với các nước. Bộ Công an đã triển khai hiệu quả “Cơ chế đối thoại an ninh cấp cao” với nhiu đối tác quan trọng; có quan hệ với 105 bộ, cơ quan ngang bộ của 55 quốc gia và vùng lãnh thổ; thiết lập quan hệ nhiu mặt với cơ quan thực thi pháp luật của các nước Thường trực Hội đng Bảo an Liên Hợp quốc; tham gia hoạt động trong 22 tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương. Từ năm 2008 đến năm 2018, Bộ Công an đã ký kết hơn 80 văn bản hợp tác với cơ quan an ninh, nội vụ, tình báo, cảnh sát các nước và các tổ chức quốc tế; tạo hành lang pháp lý cho việc hợp tác, tranh thủ nguôn lực quốc tế. Công an nhân dân đã chủ động đổi mới và tổ chức thực hiện nhiu chủ trương, đối sách thích hợp để bảo vệ an ninh quốc gia; vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ; giữ vững ổn đinh chính tr, không để bi động, bất ngờ; không để hình thành tổ chức chính tr đối lập trong nội đa; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp v an ninh, trật tự, không để lan rộng, kéo dài; tránh sơ hở để các thế lực thù đich, phản động lợi dụng tuyên truyn, kích động chống phá, gây phương hại đến an ninh quốc gia. Chú trọng vận dụng sáng tạo các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, đổi mới phương thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung đấutranh có hiệu quả với các loại tội phạm mới, tội phạm tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại; tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tệ nạn xã hội; kim chế gia tăng tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, duy trì các hoạt động bình thường của xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã có hàng trăm tập thể, cá nhân cán bộ, chiên sĩ Công an được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2018, lực lượng Công an nhân dân đã có hơn 130 ngàn tập thể, cá nhân được khen thưởng; 08 đng chí hy sinh, 401 đng chí b thương, 86 đng chí b phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. Năm 2019, lực lượng Công an nhân dân có 1.549 tập thể, 15.903 cá nhân được khen thưởng; 09 đng chí hy sinh, 304 đng chí b thương trong thực hiện nhiệm vụ. Tiêu biểu như các đng chí: Lâm Văn Thạnh (Công an tỉnh Lâm Đng), Lưu Thế Hà (Cục Cảnh sát Bảo vệ), Trn Văn Việt (Công an thành phố Cn Thơ), Lê Thanh Á (Công an thành phố Hải Phòng), Phạm Văn Chiến (Công an tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Ngữ (Công an thành phốHà Nội), Phạm Văn Cường (Công an tỉnh Lai Châu), Bùi Minh Quý (Công an tỉnh Gia Lai), Trn Anh Tuấn (Công an Sơn La)…

Trong thời gian này, mô hình tổ chức hoạt động của lực lượng Công an thường xuyên được quan tâm sắp xếp, kiện toàn theo hướng hoàn thiện từ Bộ đến cơ sở đảm bảo “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Lực lượng Công an đã xây dựng đề án sắp xếp bộ máy, chủ trương điều động, bố trí Công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh Công an xã; hoàn chỉnh mô hình tổ chức bộ máy CAND theo 4 cấp: Cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đảm bảo giải quyết ổn định tình hình ANTT ngay tại cơ sở.

II. NHỮNG TRUYN THỐNG VẺ VANG CỦA CAND VIỆT NAM

1. Ngày truyn thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945)

Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của đich và thiết lập chính quyn cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêmphóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệcuộc; ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ lập Ty Liêm phóng, Ty Trinh sát, ở các tỉnh Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba min khác nhau, nhưng các tổ chức đu tiên của Công an nhân dân đu có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyn cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Ngày 19/8/1945 đượcxác định là Ngày truyn thống Công an nhân dân Việt Nam. Từ đó đến nay, vào dp ngày 19 tháng 8 hằng năm, Bộ Công an đu có văn bản chỉ đạo lực lượng Công an tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyn thống Công an nhân dân. Ngày 12/12/2005, Chủ tch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyn thốngcủa Công an nhân dân và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninhTổ quốc”.

2. Những truyn thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam

75 năm song hành cùng đất nước, ở các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lich sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như lúc hoà bình xây dựng đất nước, luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thân tận tụy, sn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc, Nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài chí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xâydựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đã xuất hiện hàng vạn tấm gương dũng cảm, ngày đêm tận tụy, hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đây gian khổ, đã có trên 14.000 cán bộ, chiên sĩ Công an anh dũng hy sinh, hơn 20.000 đng chí bthương tại các chiến trường. Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự diễn ra đy cam go, quyết liệt, máu đào của cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn đổ, hàng trăm cán bộ, chiên sĩ Công an đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đng chí bi thương trong khi làm nhiệm vụ. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an đã góp phn làm cho hòa bình, ổn đnh của đất nước được giữ vững, kỷ cương, phép nước được nghiêm minh; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân được bảo vệ; góp phn vào sự trưởng thành, lớn mạnh của Công an nhân dân và viết tiếp truyn thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Công tác Công an là trận tuyến thm lặng, hoạt động độc lập trong môi trường xã hội phức tạp, lực lượng Công an nhân dân phải thường xuyên đối mặt với nhiu khó khăn, thử thách, hiểm nguy, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên nắm vững và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; tận tụy với công việc, phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ trong công tác, chiến đấu.

Lực lượng Công an nhân dân đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phát huy dân chủ nội bộ, lắng nghe ý kiến của quân chúng Nhân dân dựa trên các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ Công an luôn nêu cao tinh thn đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn; thẳng thắn tự phê bình và phê bình trong nội bộ. Thường xuyên phối hợp, hiệp đng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, đoàn thể qun chúng để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý nhà nước về TTXH…

Mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo trong chiến đấu là phẩm chất cao quý của lực lượng Công an nhân dân, được kế thừa từ tinh thn quật cường, bất khuất, tài thao lược của dân tộc ta trong suốt chiu dài lch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 75 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã vận dụng đúng đắn đường lối, phương châm, nguyên tắc chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật đấu tranh trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự; luôn nêu cao tinh thn cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù đch và bọn tội phạm, đảm bảo an ninh chính tr, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính tri, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu.

Nêu cao tinh thn đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lực lượng Công an nhân dân đã xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với An ninh, Cảnh sát các nước xã hội chủ nghĩa và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với cách mạng Lào, Campuchia trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của Khmer đỏ. Hiện nay Công an nhân dân Việt Nam có quan hệ đối tác với hơn 150 cơ quan công an, cảnh sát, nội vụ của 64 quốc gia, vùng lãnh thổ.

III. NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN (TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2019).

- 04 Huân chương Sao Vàng, tặng lực lượng Công an nhân dân (năm 1980, 1985, 2000, 2015).

- 01 Huân chương H Chí Minh, tặng lực lượng Công an nhân dân (năm 1975).

- 09 Huân chương Sao Vàng, tặng: lực lượng An ninh nhân dân (1995), lực lượng Tình báo (1995), lực lượng Cảnh sát nhân dân (2003), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (2003), Tổng cục An ninh (2006), Tổng cục Tình báo (2006), lực lượng Bảo vệ Chính tr I (2008); Công an Thành phố Hà Nội (2010); Học viện An ninh nhân dân (2011).

- 03 Huân chương Sao Vàng, tặng các đng chí cố Bộ trưởng (Phạm Hùng, Trn Quốc Hoàn và Mai Chí Thọ).

- 89 Huân chương H Chí Minh, tặng Công an các đơn v, đa phương.

- 10 Huân chương H Chí Minh, tặng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

- 714 lượt tập thể, 408 cán bộ, chiên sĩ Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

- 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

- Hàng ngàn tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động. Hàng vạn tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Huy chương các loại và Bằng khen của Chính phủ.


Phần thứ hai

15 NĂM THỰC HIỆN NGÀY HỘI TOÀN DÂN

BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

I. VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Nhất quán quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của qun chúng”, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã đ ra nhiu chủ trương quan trọng, phát động nhiu phong trào thi đua, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chỉ th số 186 - CT/TW, ngày 17/02/1960 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ “Phong trào bảo vệ tr an là một cuộc vận động qun chúng rộng rãi, nhằm giáo dục qun chúng đảm đương sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng và bảo vệ an toàn cho đời sống hàng ngày. Đó là hìnhthức tốt nhất để phát huy tính tích cực của qun chúng trong công tác đấu tranh chống kẻ đch để giữ gìn trật tự chung”. Ngh quyết Đại hội Đảng toàn quốc ln thứ XI nhấn mạnh “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc... xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện; kết hợp lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách, các cơ quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, ngày 01/12/2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ th số 09-CT/TW v “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, một ln nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao vai trò, sức mạnh to lớn của qun chúng nhân dân, các đoàn thể chính tr trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

II. NGÀY 19 THÁNG 8 HẰNG NĂM - NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Ra đời trong những ngày sôi sục của Cách mạng Tháng Tám, tuy còn non trẻ song lực lượng Công an đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối qun chúng của Đảng và Chủ tch H Chí Minh, bám sát nhiệm vụ chính tr của đất nước, dựa vào Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc để tuyên truyn vận động nhân dân hăng hái tham gia vào các tổ chức như: “Việt Dũng thanh niên đoàn”; “Việt nữ đoàn”; “Cảnh sát danh dự không lương”,..., sát cánh cùng lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù đich, các loại phản động và tội phạm, bảo vệ an toàn Lễ Tuyên ngôn độc lập (02/9/1945), bảo vệ chính quyn cách mạng non trẻ trước sự đe dọa của thù trong, giặc ngoài trong tình thế đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, đoàn, hội kháng chiến, tham mưu với Đảng, Chính phủ chỉ đạo, tổ chức vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động với khẩu hiệu “3 không”, nội dung phù hợp với đặc điểm từng vùng, miên chiên lược: ở căn cứ đia Việt Bắc và vùng tự do là “Không nghe, không biết, không thấy”; ở vùng tạm bi chiếm là “Không làm việc cho đch, không bán lương thực cho đch, không chỉ đường cho đch”, ở Nam Bộ phát động nhân dân tham gia phong trào “Ngũ gia liên bảo” để bảo vệ an ninh, trật tự thôn, xóm. Các cuộc vận động trên đã nâng cao tinh thn cảnh giác cách mạng cho nhân dân, bưng bít tai mắt quân thù và nhanh chóng phát triển ra toàn quốc thành phong trào “Phòng gian bảo mật” với các nội dung cụ thể: Bảo vệ bí mật, tài sản của Đảng, Nhà nước, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tr an xã hội. Nhân dân đã giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh ngăn chặn kp thời các hoạt động phá hoại của đch và âm mưu lập “Xứ Nùng”, “Xứ Thái”, “Xứ Mường” tự tr... ở min núi phía Bắc và lập “Nước Tây kỳ tự tr”, “Nước Nam kỳ tự tr” ở phía Nam, góp phn làm nên chiến thắng lch sử Điện Biên Phủ. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, min Bắc hoàn toàn giải phóng bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, min Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Lực lượng Công an đã tham mưu tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ở min Bắc, phát động phong trào “Bảo vệ tr an” ở ngoài xã hội và mở cuộc vận động “Bảo mật phòng gian” trong các cơ quan, xí nghiệp. Ở min Nam, đẩy mạnh phong trào “Bảo mật phòng gian” ở cả 3 vùng chiến lược và thành lập “Hội đng bảo vệ an ninh xã, ấp”. Phong trào “Bảo vệ tr an”, “Bảo mật phòng gian” phát triển mạnh mẽ, gắn kết với phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở min Bắc và đấu tranh giải phóng ở min Nam. Sau ngày giải phóng min Nam thống nhất đất nước (30/4/1975), Công an nhân dân đã sớm tham mưu phục vụ Đảng, Nhà nước thống nhất các phong trào, cuộc vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong toàn quốc thành phong trào “Quân chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đng thời, tham mưu phối hợp tổ chức, vận động mọi tng lớp Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước yêu cu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ toàn cu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết đnh số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngay sau đó cấp ủy, chính quyn, các ban, ngành, đoàn thể chính tri - xã hội đã tập trungtuyên truyn, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tâm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo chuyển biến mới v nhận thức của cấp ủy, chính quyn các cấp đối với công tác an ninh, trật tự, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nn an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở, góp phn giữ vững sự ổn định chính tr của đất nước.

1. Công an nhân dân chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Công an nhân dân đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyn các cấp xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”; phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô th văn minh”) và các phong trào thi đua yêu nước của đa phương, đơn v; xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

Công tác tuyên truyn, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được cấp ủy, chính quyn, Công an các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đng bộ trên các mặt, từban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm từng vùng, min, nhóm đối tượng, địa bàn, tng lớp dân cư. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh phù hợp với điêu kiện thực tế của đa bàn và đối tượng phát động. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động cách mạng khác như “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”; “Toàn dân đoàn kêt xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... được đông đảo người dân hưởng ứng.

2. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào cuộc sống, trở thành ngày hội của Nhân dân

Trong 15 năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc từng bước đi vào cuộc sống, tổ chức hướng v cơ sở, góp phn động viên các tng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu với cấp ủy, chính quyn, Ban Chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cùng cấp ban hành kế hoạch, hướng dn nội dung, hình thức, thời gian tiến hành tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hằng năm gắn với các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kỷ niệm Ngày truyn thống Công an nhân dân.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm được các đa phương tổ chức bảo đảm yêu cu thiết thực, có hiệu quả với nhiu hoạt động phong phú, đa dạng. Phn Lễ được tổ chức trang trọng nhằm ôn lại v trí, vai trò, tm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốcPhân hội được tổ chức sôi động với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có chủ đ vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Hội diễn văn nghệ qun chúng, ca múa nhạc, các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, diễn tập phòng chống cháy nổ, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, thi tìm hiểu pháp luật v an ninh, trật tự... Nhiu đa phương tổ chức khám chữa bệnh, cấp, phát thuốc miễn phí cho người dân; thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Chính vì vậy, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là ngày hội của Nhân dân

3. Những thành tựu to lớn trong 15 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phn quan trọng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính tr trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chỉ tính trong giai đoạn 2006-2018 cấp ủy, chính quyn, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Công an các cấp đa ban hành 157.171 văn bản chỉ đạo, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Cả nước đã xây dựng được trên 2.000 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với tên gọi khác nhau, nhiêu mô hình, điển hình tiên tiến, điểm sáng, gương sáng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở, có tính xã hội hóa cao được triển khai thực hiện ở hu hết các đa phương trong cả nước, được Nhân dân đón nhận tích cực tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực; điển hình như: “Liên kết xây dựng vùng giáp ranh an toàn v an ninh trật tự”; “Khu dân cư, xã, phường, thi trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn v an ninh trật tự”; Ban, Tổ Bảo vệ dân phố, Đội Dân phòng, Tổ hòa giải; “Dòng họ, tộc họ tự quản vê an ninh trật tự”; “Tổ, nhóm liên gia tự quản v an ninh trật tự”, “Camera phòng, chống tội phạm”… Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lm lỗi tại gia đình và cộng đng dân cư; giữ gìn trật tự công cộng; trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; cứu nạn, cứu hộ; tham gia xây dựng nội quy, quy ước v khu dân cư, xã, phường, th trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn v an ninh, trật tự”; tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyn, các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính tr - xã hội trong sạch, vững mạnh. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an và các cơ quan chức năng hàng triệu ngun tin có giá tr, giúp phát hiện, điu tra, xử lý nhiu vụ phạm tội, nhất là các vụ án tham nhũng, các vụ án v ma túy, mua bán người, điển hình như các vụ cướp tiệm vàng ở Phố Sàn, Lục Ngạn (Bắc Giang) năm 2011; vụ bắt cóc cháu bé ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2011; vụ “Tàng Kengnam” mua bán 2.000 bánh heroin cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp; gn đây nhất là các vụ án giết người dã man ở Bình Phước, Nghệ An, Yên Bái và nhiu vụ án khác.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là kết quả từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điu hành của chính quyn, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, trong đó Công an nhân dân làm nòng cốt và sự tham gia tích cực của đông đảo các tng lớp Nhân dân. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phn xây dựng, củng cố hệ thống chính tr, tăng cường mi quan hệ giữa nhân dân với cấp ủy đảng và chính quyn, nhất là ở cơ sở. Thông qua phong trào, hệ thống chính tr (nhất là cấp cơ sở) có điu kiện đánh giá khách quan, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đa phương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước cùa chính quyn cơ sở. Các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn là đa chỉ tin cậy, môi trường đào tạo, rèn luyện các thế hệ cán bộ, đảng viên, qun chúng nhân dân, tạo ngun cho lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và cán bộ các ngành, đoàn thể, công chức cấp xã, phường th trấn cấp huyện...Thông qua hoạt động của phong trào, người dân trực tiếp đóng góp ý kiến xây dựng cấp ủy, chính quyn, lực lượng Công an nhân dân và các tổ chức quân chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cả v tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân..., giúp hệ thống chính tri cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phn thứ ba

CÔNG AN NHÂN DÂN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế của thế giới, cách mạng khoa học - công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động ly khai, khủng bố, tranh chấp tài nguyên, chủ quyn lãnh thổ… đang có xu hướng gia tăng, là thách thức lớn đối với môi trường hòa bình, ổn đnh và an ninh của thế giới, khu vực. Những yếu tố an ninh phi truyn thống mang tính toàn cu, như an ninh mạng, năng lượng, lương thực, tranh chấp ngun nước, an ninh tài chính, hàng hải, hàng không, biến đổi khí hậu, thiên tai, dich bệnh… diễn biến ngày càng phức tạp và gay gắt hơn. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức không nhỏ, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiếp tục bộc lộ rõ nét hơn. An ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh các vùng chiến lược còn tim ẩn những nhân tố phức tạp, không loại trừ khả năng xảy ra gây rối, gây bạoloạn chính tr. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm môi trường… Tai nạn giao thông, cháy, nổ, tệ nạn xã hội… tiếp tục là những vấn đ mà Công an nhân dân cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự rất nặng n, khó khăn mà Đảng và Nhân dân giao phó, đòi hỏi Công an nhân dân cần phải không ngừng phát huy hơn nữa truyn thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; thực hiện quyết liệt, đng bộ kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” theo Ngh đnh số 01/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, ngh quyết của Đảng, nhất là Ngh quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng v “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái v tư tưởng chính tri, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điu Bác H dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Gắn bó với Nhân dân, phối hợp, hiệp đngchặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, các tổ chức chính tri - xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn đnh chính tr, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cẩm Giàng công bố chi tiết Khu dân cư thương mại xã Cẩm Điền (23/09/2020)
- Tin vụ án “Môi giới mại dâm”. (23/09/2020)
- Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (10/09/2020)
- Trường THPT Cẩm Giàng II khai giảng năm học 2020-2021 (07/09/2020)
- Công an huyện Cẩm Giàng tăng cường thực hiện công tác đảm bảo ANTT trong dịp Quốc khánh 02/9 và phòng, chống dịch Covid-19  (03/09/2020)
- Tỉnh đoàn Hải Dương tập huấn hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên huyện Cẩm Giàng(12/08/2020)
- Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở năm 2020(10/08/2020)
- Gặp mặt đại biểu CCB dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện(06/08/2020)
- Cẩm Giàng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V(06/08/2020)
- Hội nghị gặp mặt nữ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.(06/08/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Cẩm Giàng công bố chi tiết Khu dân cư thương mại xã Cẩm Điền
+ Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21.9.2020-25.9.2020
+ Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài 2: Ba trụ cột trong phát triển kinh tế
+ Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài 2: Ba trụ cột trong phát triển kinh tế
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Biểu dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019
- Giải bóng chuyền Bông lúa vàng huyện Cẩm Giàng tranh Cup Agribank năm 2019
- Hội phụ nữ Cẩm Giàng tổ chức giải bóng chuyền hơi
- Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo
- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
1 2 3 4 5
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh ngày 14.9.2020
- Chương trình phát thanh ngày 16.9.2020
- Chương trình phát thanh ngày 17.9.2020
- Chương trình phát thanh ngày 18.9.2020
- Chương trình phát thanh ngày 21.9.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 128
Hôm nay 184
Tháng này: 78,359
Tất cả: 589,117
THƯ VIỆN ẢNH