Xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh, bền vững
5 năm qua, thành tựu nổi bật nhất của Cẩm Giàng là đạt chuẩn huyện nông thôn mới sớm hơn 2 năm và Văn miếu Mao Điền, cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.


Các đồng chí lãnh đạo huyện Cẩm Giàng kiểm tra việc thi công xây dựng khu dân cư thương mại và chợ Phú Lộc ở xã Cẩm Vũ
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng luôn nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tựu nổi bật, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXV nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Những thành tựu nổi bật nhất là huyện vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 2 năm và Văn miếu Mao Điền, cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Thực hiện tốt 9 đề án
Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó cụ thể hóa bằng 9 đề án và 6 công trình trọng điểm. Các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Cẩm Giàng đã bám sát nghị quyết, thực hiện hiệu quả các đề án, công trình trọng điểm.

Kinh tế giai đoạn 2015-2020 tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng bình quân 16,3%/năm, vượt 5,1% so với mục tiêu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 58,5 triệu đồng, vượt 18% so với mục tiêu, tăng gần 1,6 lần so với năm 2015.

Huyện thực hiện hiệu quả đề án “Quy hoạch, phát triển vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016-2020” và đề án “Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”. Kết quả, huyện đã có 105 vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung quy mô từ 5-10 ha/vùng trở lên, góp phần đưa giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt, thủy sản năm 2019 đạt 156 triệu đồng, vượt gần 1,3 lần mục tiêu. Sản phẩm cà rốt Đức Chính, Cẩm Văn đạt tiêu chuẩn 4 sao, đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Đời sống, diện mạo nông thôn nhiều đổi thay rõ nét. Năm2018, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sớm 2 năm so với mục tiêu. Năm 2019, Cẩm Giàng được tặng Huân chương Lao động hạng ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân 17,2%/năm, vượt 5,5% so với mục tiêu. Huyện hiện có 7 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp, trong đó 5 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động thu hút hơn 750 doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 55.000 lao động.

Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 15,7%/năm, vượt 5,7% so với kế hoạch. Chi ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 5 năm qua, chi cho đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách địa phương gần 879 tỷ đồng, chiếm 37% tổng chi ngân sách.

Ngành giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện thực hiện hiệu quả đề án “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2016-2020”. 5 năm qua, toàn huyện đã đầu tư xây dựng 367 phòng học mới, 91 phòng bộ môn, 9 nhà hiệu bộ. Đến nay, tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT và 84,2% số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm, chú trọng. Nhờ thực hiện tốt đề án “Củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa giai đoạn 2016-2020” nên hằng năm các danh hiệu văn hóa của huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Hằng năm, toàn huyện tạo việc làm mới cho hơn 3.500 lao động. Cẩm Giàng thường xuyên chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách.
Huyện Cẩm Giàng phấn đấu đến năm 2025 nâng cấp thị trấn Lai Cách mở rộng lên đô thị loại IV
Ảnh: Thành Chung

Chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền

Quán triệt phương châm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt nên nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Cẩm Giàng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Các cấp ủy đảng trong huyện đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh. Các chi bộ, đảng bộ quan tâm phát triển đảng viên mới, cả nhiệm kỳ đã kết nạp 615 đảng viên, vượt 2,5% so với chỉ tiêu. Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được chú trọng, đã thành lập 3 tổ chức Đảng ở khu vực này. Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức huyện và cơ sở giai đoạn 2016-2020”.

Các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Việc thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2016-2020” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 138 đảng viên vi phạm.

Công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới. Chất lượng hoạt động của UBND 2 cấp được nâng lên. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, sáp nhập thôn, khu dân cư và đơn vị hành chính cấp xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, điều hành từ huyện đến cơ sở.

Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện hiệu quả đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2020”. Phương thức, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực, góp phần động viên đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.
                                                                                                                                                              TRẦN VĂN HẢO
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng
                                                                                                                                                           (Nguồn Báo Hải Dương) 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang (03/02/2023)
- Không để xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (27/09/2022)
- Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (22/03/2022)
- Bình đẳng giới thực chất – Bài 1: Từ chính sách tới thực tiễn (07/03/2022)
- Mùa xuân nhớ lại và nghĩ suy (03/02/2022)
- Cẩm Hoàng vô địch giải bóng chuyền hơi phụ nữ huyện Cẩm Giàng năm 2020(05/08/2020)
- Chi bộ trường THPT Cẩm Giàng tổ chức đại hội lần thứ 3(27/07/2020)
- Tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V(24/07/2020)
- Cẩm Giàng tổ chức giải cầu lông chào mừng Đại hội Đảng các cấp(29/06/2020)
- Đảng bộ xã Cẩm Vũ tổ chức đại hội lần thứ 24(15/06/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Khành thành các công trình tâm linh chùa Sùng Huyền
+ Bảo hiểm AIA chi trả gần 1,3 tỷ đồng cho thân nhân khách hàng tại Cẩm Giàng
+ Phụ nữ Cẩm Giàng đam mê đá bóng
+ Gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn và Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023
+ Giải bóng đá khối trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 164
Trước & đúng hạn: 164
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Sôi nổi giải cầu lông ngành giáo duc Cẩm Giàng
- Huyện Cẩm Giàng ra mắt mô hình điểm phụ nữ xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh IMO
- BHXH huyện Cẩm Giàng đón nhận Huân chương lao động hạng Ba
- Cẩm Giàng công bố chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn
- Lễ hội truyền thống Đền Xưa – dâng hương tưởng niệm Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
VĂN BẢN BAN HÀNH CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Tham gia dự thảo
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Cải cách hành chính
Đấu giá tài sản
Công khai ngân sách nhà nước
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 402
Hôm nay 3,818
Tháng này: 430,660
Tất cả: 3,603,207
THƯ VIỆN ẢNH