Đảng bộ xã Ngọc Liên tổ chức Đại hội lần thứ XXV
Dự đại hội có 167 đảng viên đại diện cho gần 300 đảng viên đang sinh hoạt ở các chi bộ trong xã. Đại hội đã tiến hành Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, gồm 10 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI

Trong 2 ngày 6 -7/6/2020, đảng bộ xã Ngọc Liên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Văn Quyết – PBT – CT UBND huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng. Dự đại hội có 167 đảng viên đại diện cho gần 300 đảng viên đang sinh hoạt ở các chi bộ trong xã.

 

         Đồng chí Trần Văn Quyết - PBT - CT UBND huyện cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ngọc Liên là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, cũng là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện ngày nay; nhân dân có truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Liên đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24 đã đề ra. Kinh tế của xã liên tục phát triển; xã đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; giá trị các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngày một tăng (tăng bình quân 1,3%). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9-10%, số hộ nghèo giảm còn dưới 1,72%, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,9 triệu đồng/ người/ năm. Sản xuất nông nghiệp có nhiều đổi mới, xã đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đã quy hoạch được những vùng lúa chất lượng cao và rau màu tập trung.

Công tác quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến; phong trào xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện và đã thu được nhiều kết quả rõ nét, làm thay đổi căn bản diện mạo của xã; hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp; các công trình: trường mầm non trung tâm, nhà lớp học bộ môn, công trình phụ trợ của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, bãi tập kết rác thải, nâng cấp trạm y tế, khuôn viên công sở xã..v...v...được đầu tư khang trang, đồng bộ.

Sự nghiệp giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng lên; các trường tiểu học, THCS đạt chuẩn Quốc gia; trường mầm on hàng năm đều được công nhận đạt chuẩn phổ cập cho trẻ em 5 tuổi; tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS đạt 100%; hằng năm có trên 94% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT, dạy nghề và bổ túc văn hóa; tỷ lệ giáo viên, học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh, huyện hằng năm đều tăng. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển; tỷ lệ các thôn đạt danh hiệu làng văn hóa là 86%, tăng 56% so với đầu nhiệm kỳ; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo. Đời sống nhân dân được cải thiện và tiếp tục nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm coi trọng. Hằng năm, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đều được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2018, xã Ngọc Liên đã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 3 năm so với dự kiến, góp phần để huyện Cẩm Giàng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và là huyện thứ 2 trong toàn tỉnh về đích nông thôn mới. Đến nay, xã đã hoàn thành 13/18 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

 Đồng chí Trần Văn Quyết - PBT - CT UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí PBT CT UBND huyện Trần Văn Quyết ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Liên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mở một số nội dung để Đại hội thảo luận, làm rõ nguyên nhân hạn chế, thiếu sót, nhất là những nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó đề ra được những giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Đảng bộ cần đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực của xã. Đặc biệt, cần phải chỉ ra các tiềm năng, lợi thế riêng của xã để lựa chọn các công việc có tính chất đột phá nhằm khai thác tối đa các thế mạnh của xã. Đảng bộ chỉ đạo thực hiện tốt quy hoạch các vùng sản xuất rau màu tập trung chuyên canh tạo ra sản phẩm hàng hoá an toàn đạt giá trị cao. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để đạt năng suất và chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung với mô hình khép kín.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị theo định hướng của huyện, phấn đấu xây dựng xã Ngọc Liên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và đến năm 2030 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Ngọc Liên - Lương Điền và Cụm công nghiệp Cadi được tỉnh phê duyệt. Tập trung huy động các nguồn lực xây dựng các công trình thiết yếu trên địa bàn. Có chủ trương, biện pháp cụ thể thiết thực phát triển thương mại và dịch vụ; duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương; khuyến khích phát triển các dịch vụ nhà trọ, vận tải, nhà hàng ăn uống, hộ kinh doanh. Bên cạnh đó cần mở rộng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phục vụ cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp… Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng nhất là các công trình phúc lợi.... Quan tâm làm tốt công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường.

Về phát triển giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững danh hiệu các trường đã đạt chuẩn Quốc gia; phấn đấu trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian sớm nhất. Chăm lo làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Duy trì nâng cao chất lượng các làng, gia đình văn hóa; thực hiện tốt quy chế, hương ước văn hóa. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các chế độ chính sách đối với đối tượng chính sách người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân. Làm tốt công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng cấp ủy viên, chất lượng đảng viên. Cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chủ động, có kế hoạch biện pháp cụ thể trong công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Quan tâm xây dựng củng cố chính quyền về mọi mặt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Đại hội Bầu Ban chấp hành khóa mới

Đại hội đã tiến hành Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới, gồm 10 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 26.

Lê Sơn - Đài phát thanh Cẩm Giàng

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- QĐ 2332/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid 19 (14/08/2020)
- Xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh, bền vững (12/08/2020)
- Cẩm Hoàng vô địch giải bóng chuyền hơi phụ nữ huyện Cẩm Giàng năm 2020 (05/08/2020)
- Chi bộ trường THPT Cẩm Giàng tổ chức đại hội lần thứ 3 (27/07/2020)
- Tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V (24/07/2020)
- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ LƯƠNG ĐIỀN LẦN THỨ 23 (XXIII), NHIỆM KỲ 2020-2025(08/06/2020)
- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TÂN TRƯỜNG LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025(03/06/2020)
- Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Điền lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025(03/06/2020)
- Đảng bộ Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025(03/06/2020)
- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ CẨM ĐOÀI LẦN THỨ 24, NHIỆM KỲ 2020-2025(03/06/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Công văn số 2953/UBND-VP ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
+ Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Giàng bế mạc sớm hơn dự kiến
+ Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2020-2025
+ Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ XXVI
+ QĐ 2332/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid 19
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Biểu dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019
- Giải bóng chuyền Bông lúa vàng huyện Cẩm Giàng tranh Cup Agribank năm 2019
- Hội phụ nữ Cẩm Giàng tổ chức giải bóng chuyền hơi
- Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo
- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
1 2 3 4 5
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh ngày 3.8.2020
- Chương trình phát thanh ngày 5.8.2020
- Chương trình phát thanh ngày 6.8.2020
- Chương trình phát thanh ngày 7.8.2020
- Chương trình phát thanh ngày 10.8.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 151
Hôm nay 1,974
Tháng này: 46,168
Tất cả: 505,863
THƯ VIỆN ẢNH