ĐH Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2020-2025


Đ.c Hoàng Văn Thiếu - UVBTV.Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy tặng hoa chúc mừng ĐH VKS. 

Chiều ngày 8-5, ĐH Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2020-2025 long trọng tổ chức. Về dự có đ.c Hoàng Văn Thiếu - UVBTV.Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và 11 là đảng viên chi bộ VKS. Chi bộ VKSND huyện Cẩm Giàng là chi bộ trực thuộc Huyện ủy Cẩm Giàng, chi bộ có 11 là đảng viên chính thức, thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đảm bảo theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Với phương châm “Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh”. Trong 5 năm qua, Chi bộ VKSND huyện Cẩm Giàng đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác tư tưởng chính trị được chi bộ đặc biệt coi trọng. Chi bộ thường xuyên quan tâm đến việc rèn luyện để nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, giáo dục bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về chính trị và công tác chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ công chức, đảng viên; quán triệt, triển khai đầy đủ kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa vào Nghị quyết, chương trình hành động của chi bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Duy trì nề nếp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, kỷ cương và trách nhiệm, công tâm và bản lĩnh”.

Công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt nên ngay từ đầu nhiệm kỳ chi bộ đã ban hành nhiều Nghị quyết, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm túc việc chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, Khóa XII). Từ đó tạo tiền đề cho các đảng viên có sự chuyển biến về mặt nhận thức để làm phương hướng cho hành động trong thực tiễn. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc, thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị “về đảng viên công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp...thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Hằng năm chi bộ gửi phiếu lấy ý kiến, nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên về nơi cư trú, làm căn cứ xếp loại, khen thưởng cho đảng viên. Quan tâm và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ gìn đoàn kết nội bộ. Chú trọng công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 01 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Chi bộ đã thực hiện 06 cuộc kiểm tra và 04 cuộc giám sát. Công tác dân vận, công tác tuyên giáo và công đoàn được chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, nguyện vọng của đội ngũ công chức, người lao động và quần chúng nhân dân. Lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân tham để xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ thực hiện Công tác chuyên môn nghiệp vụ với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Chất lượng, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong nhiệm kỳ trong nhiệm kỳ đã kiểm sát khởi tố đối với 319 vụ trong đó bao gồm tội phạm về ma túy, kinh tế; tội phạm trong lĩnh vực trị an. Thụ lý kiểm sát xét xử 310 vụ bằng 558 bị cáo. Thực hiện tốt công tác kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phối hợp với 3 ngành làm án xác định 50 vụ án trọng điểm, xác định được 10 vụ án rút gọn; kiểm sát xét xử lưu động 95 vụ án; tổ chức 68 phiên toà rút kinh nghiệm kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh, thương mại (DS, HNGĐ, HC,LĐ, KD, TM) và các việc khác theo quy định của pháp luật được làm tốt. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự, THA dân sự; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp của các cơ quan tư pháp; Công tác xây dựng ngành đảm bảo theo đúng quy định và hướng dẫn của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Hải Dương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đều đạt đúng yêu cầu đề ra.

Có thể nói trong 5 năm qua chi bộ VKSND đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành. Trong 5 năm liên tục, Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị 02 năm liên tục (2015 và 2017) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua, các đợt thi đua ngắn hạn; 04 công chức được công nhận là “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở ”. Trong thời gian tới, VKSND huyện Cẩm Giàng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học; nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành, đảm bảo theo đúng phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Chất lượng, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. Tại ĐH cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới, bầu Ban chi ủy và bầu Đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ huyện CG khóa 26./.

HOÀNG KẾ - ĐÀI PT CẨM GIÀNG


In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Nét đẹp công đoàn cơ sở thành viên Công đoàn cơ sở thành viên Viện KSND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương hưởng ứng cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động năm 2020” (07/07/2020)
- Viện KSND huyện Cẩm Giàng trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND xã Ngọc Liên, Lương Điền, Cẩm Văn,… (26/06/2020)
- Cẩm Giàng tuyên dương 80 cháu ngoan Bác Hồ năm 2020 (23/06/2020)
- VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN CẨM GIÀNG PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM HÌNH SỰ SƠ THẨM (15/06/2020)
- Cẩm Giàng giải tỏa ngay vi phạm công trình vi phạm hành lang đường bộ. (15/06/2020)
- Chi đoàn Thanh niên Công an huyện nhiều hoạt động Chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an huyện Cẩm Giàng (08/05/2020)
- Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và thi kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Cẩm Giàng 2020(07/05/2020)
- Phụ nữ Công an huyện Cẩm Giàng tăng cường xây dựng chi hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác(06/05/2020)
- Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng lần thứ hai (II), Nhiệm kỳ 2020 – 2025(05/05/2020)
- Bài tuyên truyền: “CẦN NHÌN NHẬN RÕ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/04/1975.”(28/04/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục & Đạo tạo năm 2020
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06.7.2020-10.7.2020
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29.6.2020-03.7.2020
+ Xã Tân Trường - Thông báo tuyên truyên về an toàn giao thông
+ Xã Tân Trường Thông báo tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Biểu dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019
- Giải bóng chuyền Bông lúa vàng huyện Cẩm Giàng tranh Cup Agribank năm 2019
- Hội phụ nữ Cẩm Giàng tổ chức giải bóng chuyền hơi
- Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo
- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
1 2 3 4 5
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh ngày 24.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 26.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 29.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 1.7.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Chuẩn tiếp cận pháp luật xã, thị trấn
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 155
Hôm nay 2,223
Tháng này: 17,237
Tất cả: 427,342
THƯ VIỆN ẢNH