Đảng bộ Công an huyện Cẩm Giàng Với công tác giữ vững ổn định An ninh quốc gia
Đảng ủy Công an huyện Cẩm Giàng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ VI, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo vững chắc An ninh quốc gia trên địa bàn. An ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng; không để xảy ra các hoạt động biểu tình, khủng bố, phá hoại, hình thành và công khai các tổ chức chính trị đối lập; chủ động nắm tình hình, tham mưu, giải quyết các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện đông người, giải quyết dứt điểm một số vụ, việc phức tạp kéo dài, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Những kết quả khả quan

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an huyện Cẩm Giàng đã quán triệt phương châm An ninh chủ động, lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị; bảo đảm tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc, các mục tiêu trọng điểm, trụ sở cấp ủy, chính quyền, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; kịp thời phát hiện đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đã ngăn chặn, phá vỡ âm mưu tổ chức biểu tình tuần hành trái phép ủng hộ cái gọi là “Ngày Quốc tế vì dân oan - 27/2” tại xã Cẩm Điền ngày 27/02/2016; phát hiện, xử lý 01 trường hợp treo băng rôn kêu gọi biểu tình, tuần hành phản đối Dự luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ngày 12/6/2018 tại TT Lai Cách; thường xuyên nắm tình hình, quản lý 09 người nghi liên quan đến tổ chức Việt Tân không để xảy ra hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG). Chủ động rà soát tiêu chuẩn chính trị liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng, Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Thực hiện nghiêm túc Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, không để lộ, lọt, thất lạc tài liệu bí mật Nhà nước; thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ ANCT nội bộ.

Làm tốt công tác quản lý khoảng 550 người nước ngoài thường xuyên làm việc tại các doanh nghiệp, 10 đoàn lâm thời gồm 174 người nước ngoài vào địa bàn với mục đích học tập, trao đổi kinh nghiệm về y tế, hoạt động từ thiện, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý 19 trường hợp người nước ngoài vi phạm về nhập cảnh.

Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên không gian mạng. Quản lý chặt chẽ các hoạt động an ninh thông tin, hoạt động xuất bản; phối hợp với Phòng Văn hóa huyện tổ chức kiểm tra 145 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn để phòng ngừa vi phạm.

Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế của địa phương. Phối hợp với các ngành chức năng giải quyết ổn định 08 vụ dừng việc tập thể của 3.320 công nhân ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kịp thời đề xuất đảm bảo các lợi ích chính đáng của người lao động (giảm 02 vụ, giảm 720 công nhân so với nhiệm kỳ trước).

Chủ động tham mưu giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn, đề xuất các biện pháp giải quyết ổn định tình hình tại các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp có liên quan đến việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ có 09 lượt (545 lượt người) lên TW, 25 lượt (616 lượt người) lên tỉnh, 33 lượt (382 lượt người) lên huyện và 92 lượt (5.750 lượt người) đến cấp xã để khiếu kiện, kiến nghị. Công an huyện đã xây dựng 114 văn bản, báo cáo đề xuất, 25 phương án, kế hoạch để giải quyết tình hình ANNT; phân công 139 đợt với 540 lượt CBCS đảm bảo ANTT các hoạt động phục vụ công tác giải quyết của chính quyền (đối thoại, tiếp xúc, tiếp công dân…); phân công 146 đợt với 6.590 lượt CBCS tham gia tuyên truyền, đảm bảo ANTT tại các điểm có mâu thuẫn, khiếu kiện. Kết quả: Số điểm phức tạp về ANNT trên địa bàn đầu nhiệm kỳ là 10 điểm, trong nhiệm kỳ đã giải quyết ổn định 06 điểm (trong đó có nhiều điểm phức tạp, kéo dài liên quan đến Dự án xây dựng KCN Cẩm Điền - Lương Điền, Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp QL38, Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải, phát điện tại Lương Điền, Dự án xây dựng Trạm biến áp 500KV và các đường dây đấu nối đi qua địa bàn xã Cẩm Hưng…), tạm ổn định 02 điểm và đang giải quyết 02 điểm, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Chủ động tham mưu, phối hợp cùng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện, cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn kịp thời nắm bắt tình hình giải quyết hiệu quả các vấn đề có liên quan đến tôn giáo không để các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động gây phức tạp ANTT. Đã tiến hành nhắc nhở, ngăn chặn, giải tán 07 điểm hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới trên địa bàn. Kết quả: 06 điểm đã chấp hành (phối hợp với Phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh đẩy đuổi 05 người Đài Loan hoạt động Nhất Quán Đạo tại TT Lai Cách, ngăn chặn hoạt động của Hội thánh Đức chúa Trời tại xã Cẩm Điền, Đạo Tin lành tại thị trấn Lai Cách và thị trấn Cẩm Giang; Ngọc Phật Hồ Chí Minh tại Tân Trường và Thanh Hải Vô Thượng Sư tại TT Lai Cách), hiện đang nắm tình hình tham mưu giải quyết hoạt động Pháp Luân Công tại địa bàn xã Cẩm Hoàng.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an huyện Cẩm Giàng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ VI, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo vững chắc An ninh quốc gia trên địa bàn. An ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng; không để xảy ra các hoạt động biểu tình, khủng bố, phá hoại, hình thành và công khai các tổ chức chính trị đối lập; chủ động nắm tình hình, tham mưu, giải quyết các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện đông người, giải quyết dứt điểm một số vụ, việc phức tạp kéo dài, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục triển khai đồng bộ công tác NVCB của lực lượng an ninh, kết hợp công tác NVCB với các biện pháp nghiệp vụ khác để kịp thời tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANQG; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, vô hiệu hóa ý đồ hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập, bảo vệ vững chắc ANQG trên địa bàn.

Thực hiện tốt phương châm An ninh chủ động”, xây dựng thực hiện hiệu quả các đề án, phương án, kế hoạch bảo vệ các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Xây dựng, bổ sung và tổ chức diễn tập các phương án giải quyết tình huống đột xuất, gây rối, gây bạo loạn, khủng bố. Đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2021.

Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt các quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT nhất là bảo vệ nội bộ, đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai các đề án, phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, phòng, chống nội gián. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, chủ động ngăn chặn các hoạt động xâm phạm ANQG. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” tác động chuyển hóa, lôi kéo, kích động, mua chuộc của các thế lực thù địch, bọn phản động và hoạt động tuyên truyền chống phá chế độ của chúng. Tăng cường quản lý các lĩnh vực thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước.

Nắm tình hình các dự án phát triển kinh tế, xã hội, phát hiện sớm những vấn đề liên quan đến ANTT để kịp thời tham mưu không để xảy ra mâu thuẫn, phức tạp. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp về ANTT; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình, lợi dụng tự do dân chủ kích động tụ tập khiếu kiện đông người gây rối ANTT và các trường hợp chống người thi hành công vụ. Giải quyết ổn định những vấn đề về an ninh xã hội, không để kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng” về ANTT.

Chú trọng chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh kinh tế, phục vụ có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế trên địa bàn, tham mưu giải quyết các vụ đình công, lãn công, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025; nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét và mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng huyện Cẩm Giàng hoàn thành nông thôn mới nâng cao, đạt đô thị loại IV vào năm 2025.

Với những kết quả quan trọng đã đạt được trong việc giữ vững An ninh quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện Cẩm Giàng vững vàng hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 với niềm tin và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

 

Đại úy- Đoàn Thái Phương Thùy

Đội phó Đội Tổng hợp – Công an huyện Cẩm Giàng

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- QĐ 2332/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid 19 (14/08/2020)
- Xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh, bền vững (12/08/2020)
- Cẩm Hoàng vô địch giải bóng chuyền hơi phụ nữ huyện Cẩm Giàng năm 2020 (05/08/2020)
- Chi bộ trường THPT Cẩm Giàng tổ chức đại hội lần thứ 3 (27/07/2020)
- Tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V (24/07/2020)
- Đại hội Đảng bộ Khối Dân đảng lần thứ VII(05/05/2020)
- Đại hội Chi bộ Trường THPT Cẩm Giàng(04/05/2020)
- Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng(31/03/2020)
- Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy được quy định thế nào?(27/03/2020)
- Tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy(27/03/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Công văn số 2953/UBND-VP ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
+ Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Giàng bế mạc sớm hơn dự kiến
+ Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2020-2025
+ Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ XXVI
+ QĐ 2332/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid 19
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Biểu dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019
- Giải bóng chuyền Bông lúa vàng huyện Cẩm Giàng tranh Cup Agribank năm 2019
- Hội phụ nữ Cẩm Giàng tổ chức giải bóng chuyền hơi
- Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo
- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
1 2 3 4 5
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh ngày 3.8.2020
- Chương trình phát thanh ngày 5.8.2020
- Chương trình phát thanh ngày 6.8.2020
- Chương trình phát thanh ngày 7.8.2020
- Chương trình phát thanh ngày 10.8.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 113
Hôm nay 1,867
Tháng này: 46,061
Tất cả: 505,756
THƯ VIỆN ẢNH