KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ĐỀN BIA NĂM 2019

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM GIÀNG

Số: 55 /KH-UBND

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Cẩm Giàng, ngày  17  tháng 4  năm 2019

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ĐỀN BIA NĂM 2019

 
 
 


        Căn cứ Nghị định số 110/2018/-CP của Chính Phủ ban hành ngày 29/8/2018 Quy định vềquản lý và tổ chức lễ hội.

        Căn cứ Công văn số 270/CV- SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 28/02/2018 về việc Tăng cường công táquản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

        Căn cứ Kế hoạch 1422/KH-SVHTT&DL ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc triển khai quy hoạch tổng thể lễ hội truyền thống Đền Bia, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng.

        UBND huyện Cẩm Giàng xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống tại Đền Bia năm 2019 cụ thể nh­ư sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích.

        - Tổ chức Lễ hội truyền thống hàng năm nhằm giáo dục truyền thống: “ uống nước nhớ nguồn”, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.         

Tuyên truyền quảng bá các giá trị văn hoá tiêu biểu của lễ hội. Giáo dục truyền thống, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân địa ph­ương trong việc thực hiện, giữ gìn phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc.

- Đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh trong nhân dân và du khách thập phương.

2. Yêu cầu.

- Lễ hội phải đảm bảo trang trọng, an toàn, vui tươi và tiết kiệm.

- Việc tổ chức lễ hội phải thực hiện Nghị định Chính Phủ, Thông tư Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch và công văn quy định của tỉnh.

- Đón tiếp khách chu đáo.

- Đảm bảo tốt vệ sinh môi trường.

- Không để diễn ra các hình thức cờ bạc, các hoạt động mê tín dị đoan, ăn mày,

 ăn xin tại lễ hội.

  II. NỘI DUNG CỤ THỂ

 1. Quy mô tổ chức: Lễ hội truyền thống Đền Bia dâng hương tưởng niệm Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh được tổ chức theo quy mô cấp huyện.

 2. Thành lập BTC lễ hội

        - Trưởng Ban: Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Văn xã.

        - Các phó Trưởng Ban gồm các đ/c:Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin, Trưởng BQL di tích huyện, Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn.

        - Cáủy viên: Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Văn hoá-Thông tin, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Công an huyện, phòng Y tế, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Trung tâm y tế. Huyện Đoàn TNCSHCM, BQL di tích huyện, Đài phát thanh huyện, Hội Đông y huyện, UBND xã Cẩm Văn.

        BTC sẽ họp và triển khai các nội dung trong kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BTC và các đơn vị có liên quan.

3. Thời gian, địa điểm

        -  Thời gian diễn ra lễ hội 2 ngày: Từ ngày 0405/5/ 2019 (tức ngày 30/3 và mùng 1/4 năm Kỷ Hợi, thứ bẩy và Chủ nhật).

        Địa điểm: Tại di tích Quốc gia Đặc biệt Đền Bia, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

4. Nội dung:

* Ngày 04/5/2019 ( tức thứ bẩy ngày 30/3 năm Kỷ Hợi).

- Tế Khai hội ( Đội tế Đền Bia, xã Cẩm Văn)

- Giao lưu và thi đấu giải cờ tướng lễ hội đền Bia ( ngày 30/3 -1/4 năm Kỷ Hợi).

* Ngày 05/5/2019 ( tức Chủ nhật, ngày 1/4 năm Kỷ Hợi).

* Buổi sáng: Lễ Khai hội:

+ Từ 7h30 đến 8h00: Đón tiếp đại biểu: (BTC Lễ hội).

+ Từ 8h00 đến 8h30: Văn nghệ chào mừng.

+ Từ 8h00 đến 10h00:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình buổi lễ ( Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện)

- Diễn văn Khai hội (Lãnh đạo UBND huyện ).

Đánh Trống khai hội. ( BTC mời Lãnh đạo tỉnh hoặc LĐ huyện Cẩm Giàng)

- Văn tế Đại danh Y - Thiền sư Tuệ Tĩnh ( Đoàn chèo Hải Dương và Đội tế Đền Bia thực hiện).

- Các Đại biểu và nhân dân dâng hương.

- Từ 10h – 11h:  Lễ chữ dâng Thánh  Nam Dược Thánh Nhân đội Lễ chữ xã  Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng).

- BTC lễ hội bố trí 2 gian nhà rạp tại vị trí sân đền phối hợp với một số Công ty dược (Hà Nội), Hội Đông y huyện Cẩm Giàng, Hội Đông y Thành phố Chí Linh chuẩn bị một số sản phẩm thuốc của Công ty phát tặng thuốc  cho các đại biểu và nhân dân về dự lễ khai hội tại sân Đền Bia ( dự kiến 1000 gói thuốc và sản phẩm thuốc Nam để phát tặng cho các đại biểu và nhân dân về dự hội).

* Buổi chiều: Diễn ra các phần Hội:

Từ 13h30-17h00:

       + Các đoàn nhân dân và du khách thập phương dâng hương.

       + Hát quan họ tại sân Đền (CLB hát quan họ Thuận Thành, Bắc Ninh)

       + Giao hữu bóng chuyền 3 xã có di tích thờ Đại Danh y -Thiền Sư Tuệ Tĩnh:

( xã Cẩm Vũ, Cẩm Sơn, Cẩm Văn).

       + Tổ chức các trò chơi dân gian: Bịt mắt đập niêu đất, câu cá trong chai, thả vòng cổ trai, ném bóng vào chậu, kéo co... ( Phần trò chơi do Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đoàn Thanh niên trong huyện và học sinh các trường THPT Tuệ Tĩnh, trường Tiểu học và THCS xã Cẩm Văn tham gia trò chơi).

        Đồng thời trong các ngày diễn ra lễ hội từ 30/3 - 1/4 âm lịch diễn ra các hoạt động phục vụ lễ hội như: Triển lãm thư pháp, kê đơn bắt mạch, tư vấn sức khỏe cho đại biểu và nhân dân về dự hội (do Hội Đông y huyện và một số Công ty dược thực hiện).

 + Lễ tạ

5. Đại biểu khách mời:

5.1 Đại biểu Trung ương:

- Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý y học cổ truyền, Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, Hội Nam y Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam, Bệnh viện Tuệ Tĩnh ( Tp. Hà Đông – Hà Nội). Bộ Văn hoáThể thao và Du lịch. Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn hóa quốc gia Việt Nam.

- Một số nhà khoa học trong Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia.

- Một số nhà lãnh đạo, nhà quản lý các Bộ, ban ngành TW quê Hải Dương đã và đang công tác.

- Mời một số công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y học cổ truyền như Công ty Nam Dược, Ích nhân, Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam...

5.2. Đại biểu tỉnh:

 Mời Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Tỉnh Uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;

- Mời lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế và các phòng, ban, đơn vị ngành y tế, một số Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Hòa Bình, Bệnh viện y học Cổ truyền, Bệnh viện Nhi Hải Dương, Bệnh viện y học cổ truyền Hải Dương...

- Các cơ quan thông tin truyền thông, phóng viên báo chí tỉnh, Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5.3.  Đại biểu các huyện, thành phố, các trường chuyên nghiệp:   

- Mời lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

- Mời Đại diện phòng Văn hóa -TT, Trung tâm y tế, Hội Đông y 12 huyện, TP

- BQL di tích: Chí Linh, Kinh Môn, Đền An Lư ( thờ Đại Danh y – Thiền sư Tuệ Tĩnh xã An Lư, huyện Thủy Nguyên – Tp. Hải Phòng)

- Mời BGH các trường Đại học Y tế kỹ thuật Hải Dương, Đại học Thành Đông,  Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương, Đại học Hải Dương, Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Cao đẳng Du lịch và Thương Mại, Cao đẳng Công Thương Hải DươngTrường Trung cấp Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Một số trường trong và ngoài tỉnh mang tên danh nhân Tuệ Tĩnh. 

- Mời một số các công ty, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh, gia đình, dòng họ phát tâm công đức tu bổ, tôn tạo Đền Bia.

- Mời một số doanh nghiệp lữ hành xây dựng tuor, tuyến điểm.

        5.4. Đại biểu huyện Cẩm Giàng

 Lãnh đạo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Các phòng, ban, cơ quan đơn vị, hội đoàn thể của huyện;

BGH trường THPT Cẩm Giàng, và Cẩm Giàng II và Trường THPT Tuệ Tĩnh, Trung tâm GDNN - GDTX.

5.5 Đại biểu các xã, thị trấn

Mỗi xã, thị trấn một đoàn gồm:

Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Công chức Văn hóa, Trạm y tế, Ban giám hiệu 3 nhà trường: THCS, Tiểu học, Mầm non.

Đại biểu Xã Cẩm Văn:

Mời Th­ường trực Đảng uỷ, HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã;

Đại diện Lãnh đạo, công chức các phòng ban đơn vị xã.

Đại diện các đồng chí cán chủ chốt xã đã nghỉ h­ưu;

Đại diện đoàn đại biểu các hội, đoàn thể, chính trị xã hội,

+ Đại biểu trạm Y tế xã;

+ Các hội, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng phó thôn, trưởng ban công tác mặt trận các xóm: Cầu Ba, xóm Đình, xóm Trong, xóm Vạn thuộc thôn Văn Thai và tất cả cán bộ, các chi hội và nhân dân thôn Văn Thai, thôn Trạm Nội, Trạm Ngoại, Hoành lộc, Uyên Đức của Xã Cẩm Văn

+ Ban quản lý các di tích trong xã;

+ Đại đức, s­ư thầy và Hội phật tử các chùa trong xã;

+ Ban hành giáo thôn Trạm Ngoại;

        + Đại diện Ban Giám hiệu và giáo viên 3 nhà trường,

6. Kinh phí tổ chức lễ hội

- Tổng nguồn kinh phí tổ chức lễ hội trích từ nguồn thu công đức tại di tích năm 2019.

III .  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy

-         Xây dựng đề cuơng nội dung tuyên truyền báo cáo thường trực Huyện ủy về nội

dung cung cấp thông tin tổ chức lễ hội Đền Bia năm 2019 tại Hội nghị giao ban báo chí toàn tỉnh.

-         Báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo

tỉnh thông qua Hội nghị giao ban báo chí toàn tỉnh tháng 5/2019, thông tin tới các phóng viên, báo chí về giá trị di tích và nội dung tổ chức lễ hội Đền Bia năm 2019.

-         Phối hợp với UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá trên các

báo, đài Trung ương và của tỉnh.

-         Tuyên truyền đậm nét tại các Hội nghị cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể thông tin

về nội dung giá trị di tích và lễ hội Đền Bia năm 219.

2. Văn phòng HĐND-UBND:

- Chuẩn bị bài diễn văn khai hội của đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Dẫn chương trình khai hội

- Bố trí sắp xếp lãnh đạo và cán bộ đón tiếp các đoàn đại biểu TƯ, tỉnh về dự hội.

3.  BQL di tích.

- Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội và Quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội.

        Phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin tham mưu lãnh đạo UBND huyện họp triển khai kế hoạch lễ hộiphân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC và các tiểu ban;

       -  Lập danh sách khách mời và in, phát hành giấy mời; tham gia đón tiếp đại biểu.

       - Tham mưu UBND huyện chỉ đạo Công an huyện, Công an xã Cẩm Văn tăng cường công tác an ninh trật tự trước trong và sau lễ hội.

- Lập dự trù kinh phí tổ chức lễ hội để trình UBND huyện phê duyệt.

- Chuẩn bị mâm lễ tại các ban thờ, bố trí hậu cần phục vụ BTC.

- Sắp xếp chương trình cho các tổ chức văn nghệ, thể thao, đoàn tế. 

- Phối hợp Hội Đông y huyện bố trí lương y kê đơn bắt mạch, tư vấn sức khoẻ phục vụ nhân dân dự hội.

- Phối hợp với Huyện Đoàn TNCSHCM tham gia hoạt  động tổng vệ sinh di tích, phục vụ lễ hội và tham gia tổ chức các trò chơi dân gian cho các em học sinh.

- Mời các thành viên trong tổ QL  Đền Bia tham gia đón tiếp khách về dự hội.

- Bố trí người ghi công đức, thu tiền trên ban và sắp xếp hoa lễ các đoàn dâng lễ.

- Thuê nhà bạt, bàn ghế, trang trí  khánh tiết, dựng kỳ đài, khẩu hiệu, cắm cờ.

- Phối hợp với CLB Hán Nôm bố trí người viết thư pháp tại lễ hội.

- Chuẩn bị loa đài và nội dung tuyên truyền: Nội quy, thông báo tổ chức lễ hội.

- Làm các biển hiệu BTC, biển phục vụ và biển các khối đoàn thể về dự lễ hội.

- Liên hệ trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương bố trí 15 sinh viên mặc đồng phục áo dài phục vụ lễ hội.

4.  Công an huyện

Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho các đoàn đại biểu và nhân dân về dự lễ hội. Trong đó trọng tâm buổi lễ khai hội ngày 5/5/2019 ( tức ngày1/4 âm lịch).

- Kiểm tra và xử lý nghiêm cáhình thức cờ bạc, cờ bạc trá hình, các hành động gây mất trật tự an ninh, ăn mày, ăn xinvi phạm về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoámê tín dị đoan…

- Chỉ đạo công an, dân quân xã Cẩm Văn xây dựng phương án bảo vệ ANTT, sắp xếp, hướng dẫn và trông giữ phương tiện giao thông cho các đoàn khách và nhân dân về dự lễ hội.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin.

Phối hợp BQL di tích tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội và quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội.

        Tham mưu lãnh đạo UBND huyện họp triển khai kế hoạch lễ hộiphân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC và các tiểu ban;

Phối hợp với Thanh traSở VH, TT & DL, Công an huyện kiểm tra xử lý vi phạm quy chế hoạt động văn hoá và lễ hội.

- Chuẩn bị tài liệu giá trị lịch sử di tích và lễ hội cung cấp cho phóng viên báo chí

- Phối hợp BQL di tích viết và gửi giấy mời các đại biểu.

Bố trí lãnh đạo và cán bộ tham gia phục vụ trước và trong lễ hội.

6. Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao.

- Giúp BTC đôn đốc 3 xã có di tích thờ Đại danh y – Thiền sư Tuệ Tĩnh thành lập đội bóng chuyền và tập luyện, tham gia thi đấu phục vụ lễ hội.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ giải giao hữu bóng chuyền như trọng tài, lưới, bóng, kẻ sân…

Phối hợp với BQL di tích tham gia cắm cờ, dựng kỳ đài, treo băng zôn và phục vụ lễ hội.

- Bố trí lãnh đạo và cán bộ Trung tâm tham gia điều hành buổi giao hữu bóng chuyền chiều mùng 1/4 âm lịch.

7. Phòng Y tế huyện, Trung tâm y tế.

- Bố trí nh đạo và cán bộ tham dự lễ hội

-  Đại diện thành lập một đoàn: Phòng y tế, Trung tâm y tế, Hội đông Y dự lễ hội.

Liên hệ Sở Y tế nắm thông tin đoàn lãnh đạo Bộ Y tế và các đơn vị chức năng của Bộ về dự lễ hội.

- Mời Sở Y tế và các đơn vị chức năng trực thuộc sở, các bệnh viện và phòng y tế, trung tâm y tế 12 huyện, thành phố đón tiếp đoàn y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về dự hội.

- Bố trí y bác sĩ và phương tiện trực sơ cấp cứu ngày khai mạc lễ hội.

8.  Đài Phát thanh huyện.

- Giới thiệu về thân thế sự nghiệp Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh và giá trị lịch sử văn hoá di tích QGĐB Đền Bia trước và trong lễ hội.

       - Tuyên truyền về thời gian, nội dung tổ chức lễ hội.

       -  Bố trí 2 MC nam, nữ giới thiệu các đoàn về dự khai hội dâng hoa, kính lễ

       - Hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường thời lượng tuyên truyền về lịch sử danh nhân, giá trị di tích và thời gian tổ chức lễ hội.

       9. Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Tham mưu UBND huyện quyết định kinh phí và định mức chi (lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn công đức).

- Bố trí cán bộ tiến hành mở niêm phong, kiểm két khi kết thúc lễ hội để đảm bảo an toàn nguồn tiền công đức của nhân dân.

10 Đoàn Thanh niên CSHCM huyện:

- Xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí tổ chức các trò chơi dân gian như: Bắt vịt dưới hồ, kéo co, nhảy bao, đi cầu kiều, bịt mắt đánh trống...

- Chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên huyện tham gia điều hành các trò chơi trong dịp diễn ra lễ hội.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp các trường THPT, TTGDNN-GDTX trên địa bàn huyện và trường THCS Cẩm Văn tham gia hoạt động tình nguyện tổng vệ sinh di tích trước và trong diễn ra lễ hội.

- Bố trí 10 đoàn viên thanh niên mặc áo đoàn tham gia phục vụ lễ hội từ ngày 02-05/5/2019 ( tức từ ngày 28/3 -1/4 năm Kỷ Hợi).

11. Hội Đông Y:

Giúp BTC liên hệ  Hội Đông y 12 huyện, thành phố và đón tiếp các đại biểu về dự lễ hội.

- Chuẩn bị 1000 gói thuốc Nam phát tặng đại biểu và nhân dân về dự lễ khai hội.

Bố trí 3 lương y bắt mạch, kê đơn, tư vấn sức khoẻ cho đại biểu và nhân dân về dự lễ hội.

12. UBND xã Cẩm Văn.

- Chỉ đạo lực lượng công an và dân quân xã xây dựng phương án giữ gìn ANTT, trông giữ phương tiện giao thông tại Lễ hội đúng quy định.

- Bố trí trông xe min phí cho các đại biểu khách mời về dự lễ khai hội sáng  ngày 05/5/2019 ( tức  ngày mùng 1/4 âm lịch) và các đoàn tế, đội văn nghệ, thể thao về tham gia phục vụ lễ hội.

- Đón tiếp các đoàn đại biểu về dự lễ hội.

- Mời đại biểu và đôn đốc các đoàn của địa phương tham dự lễ hội.

- Tng báo trên loa truyền thanh mời cán bộ và nhân dân trong xã về dự lễ hội.

- Thành lập đội bóng chuyền của xã thi đấu giao hữu tại lễ hội Đền Bia.

13UBND xã Cẩm Vũ, Cẩm Văn

- Chỉ đạo tổng vệ sinh các trục đường trên địa bàn xã, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường và cảnh quan di tích.

- Chỉ đạo các Ban quản lý các di tích bố trí người trực, chuẩn bị hoa lễ, hương nến đón tiếp các đoàn khách về thăm di tích.

- Thành lập đội bóng chuyền của xã tham gia thi đấu giao hữu chiều ngày 05/5 ( tức mùng 1/4 âm lịch) tại Đền Bia.

14. Trường THPT Tuệ Tĩnh

- Thành lập một đoàn các thầy cô giáo tham dự lễ khai hội

Trường THPT Tuệ Tĩnh bố trí 2 lớp học sinh mặc đồng phục nhà trường tham dự buổi lễ khai hội ( ngày 05/5 tức ngày 1/4 âm lịch).

- Bố trí cho 2 lớp các em học sinh tham gia tổng vệ sinh di tích ngày 3/5/2019

- Bố trí 10 em học sinh tham gia hoạt động tình nguyện phục vụ lễ hội ( các buổi chiều từ ngày mùng 2/5-3/5, cả ngày từ ngày 4-5/5/2019).

- Tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia chương trình các trò chơi dân gian tại lễ hội.

15. Tiểu học và THCS xã Cẩm Văn.

- Thành lập đoàn các thầy cô giáo và học sinh dự lễ khai mạc (theo kế hoạch).

Sắp xếp thời gian và lịch học tạo điều kiện cho học sinh tham dự lễ hội:

- Trường THCS bố trí 2 lớp  học sinh khối 9 mặc áo đồng phục nhà trường tham dự lễ khai hội.

- Tạo mọi điều kiện cho học sinh tham dự lễ hội và tham dự các trò chơi trong các ngày din ra lễ hội.

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Bia năm 2019 dâng hương tưởng niệm Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh. UBND huyện kính đề nghị Thường trực Huyện ủy quan tâm chỉ đạo; đề nghị các cơ quan ban ngành và UBND các xã có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch để lễ hội đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận:

- Sở VH, TT& DL (để B/c);
- Thường trực Huyện ủy (để B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban ngành liên quan;
- UBND xã Cẩm Văn.
- Lưu: VT.

                              KT. CHỦ TỊCH
                             PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Phạm Đăng Trọng

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cẩm Giàng: Dâng hương tưởng niệm Đại y Thiền sư Tuệ tĩnh (22/05/2023)
- Lễ hội truyền thống đền Bia diễn ra hai ngày 18 và 19.5 (13/05/2023)
- Khánh thành các công trình tâm linh chùa Sùng Huyền (28/03/2023)
- Nét đẹp tục dâng chữ ở Văn miếu Mao Điền (13/03/2023)
- Khai hội truyền thống Văn miếu Mao Điền Xuân Quý Mão năm 2023 (09/03/2023)
- CỤM DI TÍCH ĐỀN XƯA- CHÙA GIÁM- ĐỀN BIA THỜ ĐẠI DANH Y THIỀN SƯ TUỆ TĨNH(27/06/2018)
- DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VĂN MIẾU MAO ĐIỀN - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT(27/06/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Người "đỡ đầu" tuồng Thạch Lỗi
+ Thênh thang những con đường "kiểu mẫu" ở Cẩm Giàng
+ Hội nghị tập huấn công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
+ Trường TH Cẩm Văn tổ chức Trung thu bên em
+ Trung đoàn TNXP 371 gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 46121
Trước & đúng hạn: 45978
Trễ hạn: 6
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2023 19:27:30)
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Thường trực Huyện ủy tổ chức phiên họp thường kỳ
- Công an tỉnh diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Cẩm Giàng
- Cẩm Giàng xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
- Người dân Cẩm Đông hiến đất mở rộng đường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
- Đức Chính diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
1 2
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
VĂN BẢN BAN HÀNH CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Công khai ngân sách nhà nước
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 198
Hôm nay 4,029
Tháng này: 380,331
Tất cả: 4,378,554
THƯ VIỆN ẢNH