Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV
Sáng 7-7, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường HĐND và UBND tỉnh. Các đồng chí: Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Lê Thanh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII ứng cử trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 59 trong tổng số 61 đại biểu HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thanh Quyến khai mạc kỳ họp


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2015, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều thuận lợi. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn  tăng 7,8%, vượt 0,3% so với kế hoạch. Thu ngân sách nội địa ước đạt trên 3.750 tỷ đồng (bằng 60% dự toán năm). Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường.Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2015 hết sức quan trọng là  nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thanh Quyến nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp này cần đánh giá trung thực, khách quan tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015, phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém. Phân định trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương để tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành để đề ra những biện pháp hiệu quả, quyết liệt hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2015. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp theo sự chỉ đạo của Chính phủ và mục tiêu: “Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển đổi định hướng phát triển trên các lĩnh vực đầu tư kinh doanh chủ yếu. Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Bảo đảm an sinh xã hội, đổi mới phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, đào tạo nghề, khoa học công nghệ. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng quân sự địa phương” theo Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp 8 đã đã đặt ra.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thanh Quyến đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình tích cực tham gia, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, tờ trình được trình ra kỳ họp, nhất là các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này có tính khả thi cao.

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thanh Quyến, đồng chí Nguyễn Dương Thái báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp, tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2015 của tỉnh đạt kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh 2010) ước tăng 7,8% so với 6 tháng đầu năm 2014 (KH năm tăng 7,5% trở lên), trong đó giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,9%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,7%, khu vực dịch vụ tăng 7,1%. Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được các cấp chính quyền quyết liệt chỉ đạo. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình 6 tháng đầu năm đạt 1.759,5 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của Trung ương 100,5 tỷ đồng, của tỉnh 119 tỷ đồng (bằng tiền: 32 tỷ đồng, bằng xi măng: 87 tỷ đồng), còn lại là các nguồn vốn khác. Sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh tăng 87 tiêu chí, đưa tổng số tiêu chí lên 2.861 tiêu chí, bình quân đạt 12,7 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí/xã so với năm 2014[1]. Đã có thêm 2 xã Ninh Thành (huyện Ninh Giang) và Bình Xuyên (huyện Bình Giang) được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Hiện nay, có 43 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 - 2016. Thực hiện Kế hoạch dồn điền đổi thửa, gắn với chỉnh trang đồng ruộng, đến nay, toàn tỉnh đã có 130 xã tổ chức triển khai ngoài thực địa với tổng diện tích 31.172 ha. Số thửa bình quân/hộ sau khi dồn điền đổi thửa cơ bản đạt từ 1-2 thửa/hộ. Diện tích trung bình mỗi thửa sau khi dồn điền đổi thửa đều đạt trên 1.000 m2. Thu ngân sách nội địa ước đạt 3.754 tỷ 100 triệu đồng, bằng 60,8% dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2014 được nâng lên (chỉ số PCI năm 2014 đứng thứ 31, tăng 10 bậc so với năm 2013). Tổ chức tổng rà soát tình hình thực hiện của các dự án được chấp thuận đầu tư ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành việc chuyển đổi Trung tâm giống gia súc Hải Dương thành công ty TNHH một thành viên Giống Gia súc Hải Dương. Phê duyệt giá trị doanh nghiệp đối với ba đơn vị là: Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương; Đoạn Đường bộ, Đoạn Đường sông.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đọc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Về hoạt động giáo dục-đào tạo,tỉnh ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được thực hiện tốt ở các cấp học, bậc học. Tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ đạt 46,2%, mẫu giáo 98,45%, riêng trẻ 5 tuổi 100%. 100% các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ II; huy động 99,76% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; duy trì sĩ số 100%. Có 99,77% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học  lớp 6; tỉ lệ thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 95,19%. 100% các xã, phường, huyện (TP) đạt chuẩn phổ cập THCS. Duy trì thành tích thi học sinh giỏi cấp quốc gia với 81/96học sinh dự thi đạt giải, xếp thứ 4 toàn quốc[2]. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo, số trường chuẩn quốc gia ở các cấp học tăng nhanh so với cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, toàn tỉnh có 478 trường (tăng 30 trường) đạt chuẩn quốc gia[3]. Dự tính đến tháng 9/2015 sẽ có thêm 5 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2015 - 2016. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015 chu đáo, không có sai sót. Cơ sở vật chất tại 12 điểm thi trong tỉnh đảm bảo; công tác ôn tập cho học sinh được các nhà trường thực hiện nghiêm túc, tâm lý học sinh ổn định, hoàn thành tốt việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Công tác tuyên truyền về thực hiện CCHC được đẩy mạnh. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa hiện đại” tại UBND cấp huyện, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại các sở, ngành. Hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng phần mềm ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC theo mô hình một cửa hiện đại cho 12 huyện, TP, thị xã. Chỉ đạo rà soát các TTHC; ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời các TTHC theo các văn bản pháp luật mới ban hành. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong bộ máy hành chính nhà nước được tăng cường. Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2015, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Lập kế hoạch tổ chức triển khai điều tra xác định chỉ số CCHC năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Tình hình văn hóa xã hội chuyển biến tích cực trên một số mặt; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Biểu quyết thông qua nội dung, chương trình kỳ họp 

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch Thuờng trực UBND tỉnh cho rằng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề trong bối cảnh dự báo còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã đề ra ở mức cao nhất, các cấp chính quyền cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những chủ trương, biện pháp đã đề ra ngay từ đầu năm, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt 7 nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu như: Tập trung chỉ đạo việc gieo trồng lúa và cây vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất, đảm bảo cơ cấu giống, trà lúa theo kế hoạch; Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cuối năm hoàn thành chỉ tiêu có thêm 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015; Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện mô hình “Một cửa hiện đại” tại UBND 12 huyện, thị xã, thành phố; mô hình  “Một cửa”“Một cửa liên thông” tại các sở, ngành trong tỉnh Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tình hình phức tạp để kích động biểu tình trái pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ANTT. Đẩy mạnh công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh thông tin, phòng, chống khủng bố, bạo loạn… Tiếp tục nắm tình hình các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện, các vụ đình công, lãn công; đảm bảo ANTT an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp....

(Theo haiduong.gov.vn )

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1.4 (31/03/2020)
- Thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (31/03/2020)
- Vinh danh 6 lương y tiêu biểu toàn quốc (11/11/2019)
- Hôm nay 21-10, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (21/10/2019)
- Cán bộ, đảng viên chạy chức, chạy quyền sẽ bị khai trừ đảng, buộc thôi việc (25/09/2019)
- Những luật mới vừa được thông qua trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII(11/06/2018)
- Đại hội Đảng bộ Thị xã Chí Linh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020(11/06/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục & Đạo tạo năm 2020
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06.7.2020-10.7.2020
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29.6.2020-03.7.2020
+ Xã Tân Trường - Thông báo tuyên truyên về an toàn giao thông
+ Xã Tân Trường Thông báo tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Biểu dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019
- Giải bóng chuyền Bông lúa vàng huyện Cẩm Giàng tranh Cup Agribank năm 2019
- Hội phụ nữ Cẩm Giàng tổ chức giải bóng chuyền hơi
- Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo
- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
1 2 3 4 5
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh ngày 24.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 26.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 29.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 1.7.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Chuẩn tiếp cận pháp luật xã, thị trấn
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 141
Hôm nay 2,167
Tháng này: 17,181
Tất cả: 427,286
THƯ VIỆN ẢNH