DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN VÀ TRƯỞNG PHÓ CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THUỘC HUYỆN
I. CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
STT Họ Tên Chức vụ
1 Đồng chí Trần Văn Hảo -Bí thư Huyện ủy
2 Đồng chí Phùng Ngọc Tân -Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
3 Đồng chí Trịnh Ngọc Thành -Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
4 Đồng chí Phạm Đăng Trọng -UV BTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
5 Đồng chí Trần Văn Quyết -UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
6 Đồng chí Hoàng Văn Thiếu -UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
7 Đồng chí Lê Xuân Hiền -UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
8 Đồng chí Nguyễn Đức Thìn -UV BTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện
9 Đồng chí Nguyễn Văn Nghề -UV BTV HU, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
10 Đồng chí Đoàn Đình Tuyến -UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
II. LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
11 Đồng chí Nguyễn Văn Công Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
12 Đồng chí Nguyễn Hồng Hà Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện
III. DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ
13 Đồng chí Mai Công Thịnh Phó Trưởng ban KT - XH - HĐND huyện
14 Đồng chí Nguyễn Văn Thơm HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
15 Đồng chí Nguyễn Quang Hinh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
16 Đồng chí Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
17 Đồng chí Đào Văn Cường HUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT
18 Đồng chí Nguyễn Thành Nguyên HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy
19 Đồng chí Vương Thị Huyền HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy
20 Đồng chí Đoàn Văn Luyến HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy
21 Đồng chí Hoàng Thị Đại Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
22 Đồng chí Vũ Thạch Bồn Huyện ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ
23 Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ
24 Đồng chí Mai Thị Thu Hương Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
25 Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
26 Đồng chí Nguyễn Thị  Hiên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
27 Đồng chí Vũ Văn Quỳnh HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
28 Đồng chí Lê Quý Quỳnh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện
29 Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh HUV, Bí thư Huyện đoàn
30 Đồng chí Nguyễn Văn Dũng Phó Bí thư Huyện đoàn
31 Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn Phó Bí thư Huyện đoàn
32 Đồng chí Hoàng Quang Sơn HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
33 Đồng chí Hồ Thị Hiên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
34 Đồng chí Lê Thị Phương Thuận Phó Giám đốc TT. Bồi dưỡng Chính trị
35 Đồng chí Nguyễn Đình Thu Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện
36 Đồng chí Nguyễn Bá Thân Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện
37 Đồng chí Vũ Văn Thiệp HUV, Chánh VP HĐND-UBND huyện
38 Đồng chí Phạm Ngọc Hà Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND
39 Đồng chí Hoàng Văn Luân Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND
40 Đồng chí Trần Xuân Lực Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND
41 Đồng chí Nguyễn Văn Chính HUV, Trưởng phòng Nội vụ
42 Đồng chí Nguyễn Viết Huấn Phó Trưởng phòng Nội vụ
43 Đồng chí Nguyễn Văn Huy Phó Trưởng phòng Nội vụ
44 Đồng chí Nguyễn Hồng Hà Trưởng phòng Văn hóa - TT
45 Đồng chí Vũ Bá Tiền Tiền Phó Trưởng phòng Văn hóa - TT
46 Đồng chí Nguyễn Xuân Lịch HUV, Trưởng phòng Tài nguyên MT
47 Đồng chí Phạm Minh Tuệ Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Giám đốc Văn phòng dăng ký QSD đất
48 Đồng chí Lưu Văn Quyết Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường
49 Đồng chí Nguyễn Khắc Nghĩa Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường,
50 Đồng chí Đỗ Thành Huế Phó Giám đốc Văn phòng dăng ký QSD đất
51 Đồng chí Nguyễn Xuân Cường HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng Trưởng Ban QL các dự án đầu tư xây dựng
52 Đồng chí Lê Văn An Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng
53 Đồng chí Đào Văn Đạt Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng
54 Đồng chí Nguyễn Văn Thiện Trưởng phòng Nông nghiệp& PTNT
55 Đồng chí Trần Bình Trọng Phó Trưởng phòng Nông nghiệp& PTNT
56 Đồng chí Bùi Đình Doãn Trưởng phòng Tư pháp
57 Đồng chí Vũ Thị Thu Phương Phó Trưởng phòng Tư pháp
58 Đồng chí Lương Ngọc Toán Trưởng phòng Y tế
59 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng phòng Lao động-TB&XH
60 Đồng chí Bùi Thị Minh Thoa Phó Trưởng phòng Lao động-TB&XH
61 Đồng chí Trần Xuân Kiều HUV, Chánh Thanh tra
62 Đồng chí Lê Văn Định Phó Chánh Thanh tra
63 Đồng chí Nguyễn Quang Sáng HUV, Trưởng phòng Giáo dục& ĐT
64 Đồng chí Nguyễn Bá Tơn Phó Trưởng phòng Giáo dục& ĐT
65 Đồng chí Phạm Thị Oanh Phó Trưởng phòng Giáo dục& ĐT
66 Đồng chí Vương Thị Ngọc HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
67 Đồng chí Ngô Thanh Tùng Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
68 Đồng chí Nguyễn Đình Hiền Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
69 Đồng chí Hoàng Đình Kế Phó Trưởng Đài phát thanh huyện
70 Đồng chí Lê Tạ Sơn Phó Trưởng Đài phát thanh huyện
71 Đồng chí Nguyễn Ngọc Quân Trưởng Đài phát thanh huyện
72 Đồng chí Vũ Mạnh Huy Giám đốc TT. Văn hóa - TT-TT huyện
73 Đồng chí Trần Xuân Đạt Phó Giám đốc TT. Văn hóa - TT-TT huyện
74 Đồng chí Phạm Thị Ngân Phó Giám đốc TT. Văn hóa - TT-TT huyện
75 Đồng chí Đỗ Huy Biển Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
76 Đồng chí Nguyễn Văn Cường Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
77 Đồng chí Hoàng Thị Hạnh Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
78 Đồng chí Phạm Văn Quang Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
79 Đồng chí Phạm Văn Tuấn Hạt trưởng Hạt đường bộ huyện
80 Đồng chí Nguyễn Văn Mão Phó Hạt trưởng Hạt đường bộ huyện
81 Đồng chí Nguyễn Văn Dũng Phó Hạt trưởng Hạt đường bộ huyện
82 Đồng chí Hà Quang Thành Trưởng Ban Quản lý Di tích huyện
83 Đồng chí Lê Thị Thoa Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích huyệnIn trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
++ THÔNG BÁO
+ Công văn BCĐ về việc tăng cường thực hiện khai báo y tế
+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại huyện Cẩm Giàng
+ Công văn số 207/UBND-VP ngày 07/4/2020 của UBND huyện về việc thực hiện Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương
+ Công văn 385/STP-XDKT của Sở Tư pháp về việc xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch covid 19
+ Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trịnh Ngọc Thành tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 ngày 06/4/2020
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Biểu dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019
- Giải bóng chuyền Bông lúa vàng huyện Cẩm Giàng tranh Cup Agribank năm 2019
- Hội phụ nữ Cẩm Giàng tổ chức giải bóng chuyền hơi
- Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo
- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
1 2 3 4 5
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh tuyên truyền Covid - 19 ngày 2.4.2020
- Chương trình phát thanh tuyên truyền covid 19 ngày 28. 3. 2020
- Chương trình phát thanh tuyên truyền covid 19 Chiều ngày 31. 3. 2020
- Chương trình phát thanh tuyên truyền covid 19 ngày 29. 3. 2020
- Chương trình phát thanh tuyên truyền covid 19 ngày 30. 3. 2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Chuẩn tiếp cận pháp luật xã, thị trấn
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 129
Hôm nay 256
Tháng này: 10,988
Tất cả: 249,070
THƯ VIỆN ẢNH