DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN VÀ TRƯỞNG PHÓ CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THUỘC HUYỆN


I. CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
STT Họ Tên Chức vụ
1 Đồng chí Trần Văn Hảo -Bí thư Huyện ủy
2 Đồng chí Phùng Ngọc Tân -Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
3 Đồng chí Trịnh Ngọc Thành -Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
4 Đồng chí Phạm Đăng Trọng -UV BTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
5 Đồng chí Trần Văn Quyết -UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
6 Đồng chí Hoàng Văn Thiếu -UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
7 Đồng chí Lê Xuân Hiền -UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
8 Đồng chí Nguyễn Đức Thìn -UV BTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện
9 Đồng chí Nguyễn Văn Nghề -UV BTV HU, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
10 Đồng chí Đoàn Đình Tuyến -UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
II. LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
11 Đồng chí Nguyễn Văn Công Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
12 Đồng chí Nguyễn Hồng Hà Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện
III. DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ
13 Đồng chí Mai Công Thịnh Phó Trưởng ban KT - XH - HĐND huyện
14 Đồng chí Nguyễn Văn Thơm HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
15 Đồng chí Nguyễn Quang Hinh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
16 Đồng chí Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
17 Đồng chí Đào Văn Cường HUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT
18 Đồng chí Vũ Thị Thu Phương Phó Chủ nhiệm UBKT
19 Đồng chí Nguyễn Thành Nguyên HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy
20 Đồng chí Vương Thị Huyền HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy
21 Đồng chí Đoàn Văn Luyến HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy
22 Đồng chí Hoàng Thị Đại Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
23 Đồng chí Vũ Thạch Bồn Huyện ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ
24 Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ
25 Đồng chí Mai Thị Thu Hương Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
26 Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
27 Đồng chí Nguyễn Thị  Hiên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
28 Đồng chí Vũ Văn Quỳnh HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
29 Đồng chí Lê Quý Quỳnh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện
30 Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh HUV, Bí thư Huyện đoàn
31 Đồng chí Nguyễn Văn Dũng Phó Bí thư Huyện đoàn
32 Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn Phó Bí thư Huyện đoàn
33 Đồng chí Hoàng Quang Sơn HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
34 Đồng chí Hồ Thị Hiên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
35 Đồng chí Lê Thị Phương Thuận Phó Giám đốc TT. Bồi dưỡng Chính trị
36 Đồng chí Nguyễn Đình Thu Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện
37 Đồng chí Nguyễn Bá Thân Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện
38 Đồng chí Vũ Văn Thiệp HUV, Chánh VP HĐND-UBND huyện
39 Đồng chí Phạm Ngọc Hà Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND
40 Đồng chí Hoàng Văn Luân Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND
41 Đồng chí Trần Xuân Lực Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND
42 Đồng chí Nguyễn Văn Chính HUV, Trưởng phòng Nội vụ
43 Đồng chí Nguyễn Viết Huấn Phó Trưởng phòng Nội vụ
44 Đồng chí Nguyễn Văn Huy Phó Trưởng phòng Nội vụ
45 Đồng chí Nguyễn Hồng Hà Trưởng phòng Văn hóa - TT
46 Đồng chí Vũ Bá Tiền Tiền Phó Trưởng phòng Văn hóa - TT
47 Đồng chí Nguyễn Xuân Lịch HUV, Trưởng phòng Tài nguyên MT
48 Đồng chí Phạm Minh Tuệ Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Giám đốc Văn phòng dăng ký QSD đất
49 Đồng chí Lưu Văn Quyết Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường
50 Đồng chí Nguyễn Khắc Nghĩa Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường,
51 Đồng chí Đỗ Thành Huế Phó Giám đốc Văn phòng dăng ký QSD đất
52 Đồng chí Nguyễn Xuân Cường Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng Trưởng Ban QL các dự án đầu tư xây dựng
53 Đồng chí Lê Văn An Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng
54 Đồng chí Đào Văn Đạt Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng
55 Đồng chí Nguyễn Văn Thiện Phó Trưởng phòng Nông nghiệp& PTNT
56 Đồng chí Trần Bình Trọng Phó Trưởng phòng Nông nghiệp& PTNT
57 Đồng chí Phạm Văn Hùng Trưởng phòng Tư pháp
58 Đồng chí Bùi Đình Doãn Phó Trưởng phòng Tư pháp
59 Đồng chí Lương Ngọc Toán Trưởng phòng Y tế
60 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng phòng Lao động-TB&XH
61 Đồng chí Bùi Thị Minh Thoa Phó Trưởng phòng Lao động-TB&XH
62 Đồng chí Trần Xuân Kiều HUV, Chánh Thanh tra
63 Đồng chí Lê Văn Định Phó Chánh Thanh tra
64 Đồng chí Nguyễn Quang Sáng HUV, Trưởng phòng Giáo dục& ĐT
65 Đồng chí Nguyễn Bá Tơn Phó Trưởng phòng Giáo dục& ĐT
66 Đồng chí Phạm Thị Oanh Phó Trưởng phòng Giáo dục& ĐT
67 Đồng chí Vương Thị Ngọc HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
68 Đồng chí Ngô Thanh Tùng Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
69 Đồng chí Nguyễn Đình Hiền Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
70 Đồng chí Hoàng Đình Kế Phó Trưởng Đài phát thanh huyện
71 Đồng chí Lê Tạ Sơn Phó Trưởng Đài phát thanh huyện
72 Đồng chí Nguyễn Ngọc Quân Trưởng Đài phát thanh huyện
73 Đồng chí Vũ Mạnh Huy Giám đốc TT. Văn hóa - TT-TT huyện
74 Đồng chí Trần Xuân Đạt Phó Giám đốc TT. Văn hóa - TT-TT huyện
75 Đồng chí Phạm Thị Ngân Phó Giám đốc TT. Văn hóa - TT-TT huyện
76 Đồng chí Đỗ Huy Biển Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
77 Đồng chí Nguyễn Văn Cường Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
78 Đồng chí Hoàng Thị Hạnh Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
79 Đồng chí Phạm Văn Quang Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
80 Đồng chí Phạm Văn Tuấn Hạt trưởng Hạt đường bộ huyện
81 Đồng chí Nguyễn Văn Mão Phó Hạt trưởng Hạt đường bộ huyện
82 Đồng chí Nguyễn Văn Dũng Phó Hạt trưởng Hạt đường bộ huyện
83 Đồng chí Hà Quang Thành Trưởng Ban Quản lý Di tích huyện
84 Đồng chí Lê Thị Thoa Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích huyện


In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
++ THÔNG BÁO
+ Cẩm Giàng triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020
+ Liên hoan “Ca múa nhạc” không chuyên
+ Cẩm Giàng ra mắt CLB hát chèo, hát dân ca truyền thống
+ Cao An tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
+ Cao An tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
- Văn Miếu tại Hải Dương-VTV2
- Cẩm Giàng tổng kết năm học 2018 - 2019
- Cẩm Giàng tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
- Xã Cao An tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới
- Ký Sử Cẩm Giàng
- Cổ Vật Xứ Đông Chùa Giám
- Văn Miếu - Đền Bia - Chùa Giám
- Đền Bia - Đền Xưa - Chùa Giám
- Hương Rượu Nồng Phú Lộc
- Bảo Vật Quốc Gia
- Cẩm Giàng tươi sáng tương lai
++ AUDIO
- thu nghiem
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Kết luận thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Chuẩn tiếp cận luật xã, thị trấn
AN TOÀN GIAO THÔNG
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 40
Hôm nay 198
Tháng này: 8,016
Tất cả: 15,374
THƯ VIỆN ẢNH