Công khai ngân sách nhà nước
Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND huyện về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2023
Quyết định số 7505/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Cẩm Giàng
Quyết định số 7360/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện về việc công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước huyện 2022
Quyết định 7359/QĐ-UBND huyện ngày 26/12/2022 của UBND huyện về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Báo cáo 316/BC-UBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 9 tháng đầu năm 2022
Quyết định 4597/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND huyện về việc công khai số liệu Quyết toán ngân sách địa phương huyện năm 2021
Báo cáo 190/BC-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 6 tháng đầu năm 2022
Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước huyện Cẩm Giàng năm 2022
Báo cáo 176/BC-UBND ngày 05/4/2022 của UBND huyện về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 3 tháng đầu năm 2022
++ THÔNG BÁO
+ Dân hiến đất, đường Cẩm Giàng rộng mở
+ Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới ở Cẩm Giàng
+ Trao tặng cờ Tổ quốc và cây Bàng vuông
+ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Giàng bồi dưỡng diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 cho xã Ngọc Liên
+ Khu công nghiệp Đại An mở rộng đã giải phóng mặt bằng trên 60% diện tích cần thu hồi
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 23612
Trước & đúng hạn: 23569
Trễ hạn: 3
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/06/2023 18:53:44)
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Cẩm Giàng: Dâng hương tưởng niệm Đại y Thiền sư Tuệ tĩnh
- Xã Đức Chính đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và xã Nông thôn mới kiểu mẫu
- Cẩm Giàng thăm, động viên chiến sĩ năm 2023
- Nông dân Cẩm Giàng mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
- Cẩm Giàng nhân dân thôn An Lại, xã Cẩm Đông hiến đất mở rộng đường huyện 195B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
1 2
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
VĂN BẢN BAN HÀNH CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Công khai ngân sách nhà nước
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 118
Hôm nay 2,787
Tháng này: 244,558
Tất cả: 3,894,132
THƯ VIỆN ẢNH