TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Thủ tục chở hàng xuất khẩu vào khu công nghiệp Tân Trường
đi làm khác tỉnh trong thời kì covid
Thời gian bật loa truyền thanh huyện tuyên truyền chống dịch
Cho thuê máy photocopy màu có phải đăng ký kinh doanh không?