CÁC XÃ, THỊ TRẤN
 Thị trấn Cẩm Giang  Thị trấn Lai Cách  Xã Cẩm Hưng
 Xã Cẩm Hoàng  Xã Cẩm Văn  Xã Ngọc Liên
 Xã Thạch Lỗi  Xã Cẩm Vũ  Xã Đức Chính
 Xã Định Sơn  Xã Cẩm Đoài  Xã Cẩm Đông
 Xã Lương Điền  Xã Cao An  Xã Tân Trường
 Xã Cẩm Phúc  Xã Cẩm Điền
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 56683
Trước & đúng hạn: 56500
Trễ hạn: 10
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 18:39:43)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM GIÀNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Cẩm Giàng
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Văn Công - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3786474
Email: camgiang@haiduong.gov.vn