Kết Luận Thanh Tra
 
Kết luận Thanh tra số 06/KL-TTr ngày 26/11/2018 về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên trong việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại....giải quyết khiếu nại,tố cáo 2016 và 2017
2/19/2019 9:17:34 PM
 
Kết luận Thanh tra số 04/KT-TTr ngày 10/8/2018 về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại trường THCS: Đức Chính, Cẩm Giàng, Lai Cách, Cẩm Phúc, Cẩm Đông và Cẩm Định
2/19/2019 4:51:00 PM
 
Kết luận Thanh tra số 03/KL-TTr ngày 09/7/2018 về việc thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với một số công trình xây dựng do UBND các xã: Cẩm Đông, Thạch Lỗi, Cẩm Điền, Tân Trường và Kim Giang làm chủ đầu tư
2/19/2019 4:49:09 PM
 
Kết luận số Thanh tra số 02/KL-TTr ngày 18/5/2018 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND thị trấn Lai Cách
2/19/2019 4:48:01 PM
 
Kết luận số 05/KL-TTr NGÀY 30/10/2018 vê việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai tại UBND xã Cẩm Đông
11/6/2018 2:51:31 PM
 
Kết luận Kết luận số 01/KL-TTr ngày 03/5/2018 về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Tân Trường
5/14/2018 10:50:57 AM
Kết luận số 01/KL-TTr ngày 03/5/2018 về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Tân Trường trong việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại...giải quyết khiếu nại tố cáo 2016 và 2017
 
Kết luận thanh tra về chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai tạo UBND xã Cẩm Hưng
2/28/2018 8:24:11 AM
 
Kết luận Thanh tra số 01/KL-TTr ngày 08/5/2017 về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
11/27/2017 5:56:40 PM
Kết luận số 01/KL-TTr ngày 08/5/2017 của Thanh tra huyện về việc Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với một số công trình xây dựng do UBND các xã: Cẩm Đông, Đức Chính làm chủ đầu tư
 
Kết luận Thanh tra số 07/KL-TTr ngày 16/10/2017 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong trong quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản...
11/27/2017 5:50:52 PM
Kết luận số 07/KL-TTr ngày 16/10/2017 của Thanh tra huyện về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong trong quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015-2016 tại UBND xã Cẩm Hoàng.
 
Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 14/7/2017 việc chấp hành các quy định trong quản lý thu, chi các nguồn kinh phí tại các trường Mầm non trên địa bàn
11/27/2017 5:46:42 PM
Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 14/7/2017 của Thanh tra huyện về việc chấp hành các quy định trong quản lý thu, chi các nguồn kinh phí tại các trường Mầm non trên địa bàn
 
1
2
>
>>

Thông tin về Cẩm Giàng

VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
  Hôm nay 323  
  Hôm qua 469
  Tuần này 792  
  Tất cả 690982  
IP: 34.201.121.213