Tin trong tỉnh và trong nước
Năm 2016: ngành Tuyên giáo tập trung quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống.
Năm 2016: ngành Tuyên giáo tập trung quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống.
 

Năm 2016: ngành Tuyên giáo tập trung quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống.

 

(TG)-Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2016 là tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 đã hoàn thành  nội dung, chương trình đề ra sau một ngày làm việc.

Hội nghị đã nhận được nhiều báo cáo của các ngành, địa phương và đã nghe 12 ý kiến phát biểu tại hội trường. Nhìn chung, các ý kiến đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí với Dự thảo Báo cáo tổng kết ngành. Các ý kiến khẳng định nỗ lực, kết quả, kinh nghiệm mà toàn ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm 2015 và 5 năm qua, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần tập trung khắc phục.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã lưu ý, năm 2016, phân tích bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế để thấy rõ công tác tuyên giáo đứng trước nhiều thuận lợi và không ít những khó khăn, thách thức.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Thứ nhất, triển khai đồng bộ hoạt động của các lực lượng làm công tác tuyên giáo, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai đồng bộ và nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Công tác tuyên giáo tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến, tôn vinh các giá trị văn hóa và đạo đức, những tấm gương người tốt, việc tốt, nâng cao đạo đức xã hội đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2016 là tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, về bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp đến đông đảo đồng bao ta và bạn bè quốc tế. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII theo hướng đổi mới về phương thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Thứ hai, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương; nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của các cấp ủy, chính sách của Nhà nước, nhất là thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Thứ ba, triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác lý luận và giáo dục lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, công tác nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, chỉ đạo triển khai nghiên cứu hệ giá trị của nền văn hóa và con người Việt Nam, về đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo. Phấn đấu để có bước chuyển biến đáng kể về mặt lý luận và công tác lý luận; về định hướng và quản lý lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chủ quản, thực hiện nghiêm túc Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; sắp xếp các cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tích cực tuyên truyền 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam; tuyên truyền 86 năm thành lập Đảng và mừng xuân Bính Thân. Trong đó, tập trung vào các vấn đề về tư tưởng, lý luận, báo chí, văn hóa, văn học, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và các vấn đề xã hội.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, tập trung vào việc tăng cường công tác dự báo, phát hiện sớm tìn hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp chỉ đạo lý giải và xử lý kịp thời các vấn đề nóng và nhạy cảm. Tăng cường cung cấp thông tin, tổ chức đối thoại, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc. Trước tình hình diễn biến trên Biển Đông và đất liền còn phức tạp, từ những kinh nghiệm đã tích lũy được, cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững ổn định chính trị - xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định dể phát triển đất nước.

Thứ bảy, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo, nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, triển khai thực hiện việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng, dưới sự lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp ủy, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, toàn ngành tuyên giáo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016.

Văn bản đính kèm:
Đưa nghị quyết vào cuộc sống.doc
 
Các bài liên quan
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm việc tại Hải Dương (20/08/2015)
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV (08/07/2015)
Những luật mới vừa được thông qua trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII (29/06/2015)
Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương (10/06/2015)
Đại hội Đảng bộ Thị xã Chí Linh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 (03/06/2015)
 
Quay lại Xem tiếp   
 

Thông tin về Cẩm Giàng

VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
  Hôm nay 307  
  Hôm qua 368
  Tuần này 1437  
  Tất cả 661944  
IP: 3.80.223.123